Jel. 13

Teljes szövegű keresés

Jel. 13
Jel. 13.1
És láték egy fenevadat feljőni a * tengerből, a melynek hét feje és tíz + szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
Jel. 13.2
És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány * adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.
Jel. 13.3
És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.
Jel. 13.4
És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, * ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?
Jel. 13.5
És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét * hónapig.
Jel. 13.6
Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.
Jel. 13.7
Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és * őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
Jel. 13.8
Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva * az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e + világ alapítása óta.
Jel. 13.9
Ha van füle valakinek, hallja!
Jel. 13.10
Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, * fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése + és hite.
Jel. 13.11
Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;
Jel. 13.12
És az előbbi fenevadnak * minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
Jel. 13.13
És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. *
Jel. 13.14
És elhiteti * a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, + de megelevenedett.
Jel. 13.15
És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad * képét, megölessenek,
Jel. 13.16
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra * bélyeget tegyenek;
Jel. 13.17
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad * bélyege van, vagy neve, vagy nevének + száma.
Jel. 13.18
Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages