Jel. 16

Teljes szövegű keresés

Jel. 16
Jel. 16.1
És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja vala a hét * angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.
Jel. 16.2
Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély * azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. +
Jel. 16.3
A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a tengerben.
Jel. 16.4
A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn * vér.
Jel. 16.5
És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és * a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted;
Jel. 16.6
Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók arra.
Jel. 16.7
És hallám, hogy más az * oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a + te ítéleteid.
Jel. 16.8
A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tűzzel.
Jel. 16.9
És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek * hatalma vala e csapásokon; és nem térének + meg, hogy neki dicsőséget adjanak.
Jel. 16.10
Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad * királyiszékére; és lőn az ő országa setét; és rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt,
Jel. 16.11
És káromlák * a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének + az ő cselekedeteikből.
Jel. 16.12
A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.
Jel. 16.13
És láték a sárkány * szájából és a fenevad + szájából és a hamis próféta szájából ** három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat;
Jel. 16.14
Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek * a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék + azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
Jel. 16.15
(Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a * ki vigyáz és őrzi az ő + ruháit, hogy mezítelenen ** ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.)
Jel. 16.16
Egybegyűjték azért őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.
Jel. 16.17
A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei * templomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja vala: Meglett! +
Jel. 16.18
És lőnek * zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
Jel. 16.19
És a nagy * város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon + megemlítteték az ** Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja ++ borának poharából.
Jel. 16.20
És minden sziget elmúlék, és hegyek * nem találtatának többé.
Jel. 16.21
És nagy jégeső, mint egy-egy tálentom, szálla az égből az emberekre; és káromlák * az Istent az emberek a jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages