Jel. 20

Teljes szövegű keresés

Jel. 20
Jel. 20.1
És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek * kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
Jel. 20.2
És megfogá a sárkányt, azt * a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,
Jel. 20.3
És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy * kevés időre.
Jel. 20.4
És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; * és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért + és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták ** a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak ++ a Krisztussal ezer esztendeig.
Jel. 20.5
A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
Jel. 20.6
Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második * halálnak; hanem lesznek az Istennek és a + Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.
Jel. 20.7
És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az * ő fogságából.
Jel. 20.8
És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a * Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse + őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.
Jel. 20.9
És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.
Jel. 20.10
És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, * a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
Jel. 20.11
És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.
Jel. 20.12
És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek * nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely + az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik ** szerint.
Jel. 20.13
És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik * szerint.
Jel. 20.14
A pokol pedig és a * halál vettetének a tűznek + tavába. Ez a ** második halál, a tűznek tava.
Jel. 20.15
És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem