Jel. 21

Teljes szövegű keresés

Jel. 21
Jel. 21.1
Ezután láték új eget * és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
Jel. 21.2
És én János látám a szent várost, az új * Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára + felékesített menyasszony.
Jel. 21.3
És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora * az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
Jel. 21.4
És az Isten eltöröl * minden könyet az ő szemeikről; és a halál + nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom ** nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
Jel. 21.5
És monda az, a ki a királyiszéken ül * vala: Ímé mindent újjá + teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
Jel. 21.6
És monda nékem: Meglett. * Én vagyok az Alfa + és az Omega, a kezdet és ** a vég. Én a szomjazónak adok az élet ++ vizének forrásából ingyen.
Jel. 21.7
A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
Jel. 21.8
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, * és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második + halál.
Jel. 21.9
És jöve hozzám egy a hét * angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a + Bárány feleségét.
Jel. 21.10
És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent * Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
Jel. 21.11
Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
Jel. 21.12
És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai * tizenkét törzsének nevei:
Jel. 21.13
Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
Jel. 21.14
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, * és azokon a Bárány tizenkét apostolának + nevei.
Jel. 21.15
A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany * vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
Jel. 21.16
És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
Jel. 21.17
És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
Jel. 21.18
És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
Jel. 21.19
És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
Jel. 21.20
Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
Jel. 21.21
A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.
Jel. 21.22
És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
Jel. 21.23
És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy * világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
Jel. 21.24
És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában * járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
Jel. 21.25
És annak kapui * be nem záratnak nappal (+ éjszaka ugyanis ott nem lesz);
Jel. 21.26
És a pogányok * dicsőségét és tisztességét abba viszik.
Jel. 21.27
És nem megy abba be semmi tisztátalan, * sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az + élet könyvébe, a mely a Bárányé.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages