Jel. 22

Teljes szövegű keresés

Jel. 22
Jel. 22.1
És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
Jel. 22.2
Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája * vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei + a pogányok gyógyítására valók.
Jel. 22.3
És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
Jel. 22.4
És látják * az ő orczáját; és az ő neve + homlokukon lesz.
Jel. 22.5
És ott éjszaka * nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
Jel. 22.6
És monda nékem: E beszédek hívek és * igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy + megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
Jel. 22.7
Ímé eljövök * hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv + prófétálásának beszédeit.
Jel. 22.8
És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék * az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
Jel. 22.9
Az pedig monda nékem: Meglásd, ne * tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
Jel. 22.10
Azután monda nékem: Be ne pecsételd * e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő + közel van.
Jel. 22.11
A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
Jel. 22.12
És ímé hamar * eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. +
Jel. 22.13
Én vagyok az Alfa * és az Omega, a kezdet és a vég, az első + és utolsó.
Jel. 22.14
Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, * és bemehessenek a kapukon + a városba.
Jel. 22.15
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák * és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.
Jel. 22.16
Én Jézus küldöttem az én * angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere + és ága: ama fényes és hajnali ** csillag.
Jel. 22.17
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét * ingyen.
Jel. 22.18
Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
Jel. 22.19
És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet * könyvéből, és a szent + városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
Jel. 22.20
Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
Jel. 22.21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.
VÉGE

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem