Jel. 7

Teljes szövegű keresés

Jel. 7
Jel. 7.1
Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.
Jel. 7.2
És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,
Jel. 7.3
Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük * a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.
Jel. 7.4
És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, * az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.
Jel. 7.5
A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt vala; a Ruben nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
Jel. 7.6
Az Áser nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Nafthali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
Jel. 7.7
A Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
Jel. 7.8
A Zebulon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt.
Jel. 7.9
Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden * nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba + öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
Jel. 7.10
És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a * mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!
Jel. 7.11
Az angyalok * pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyiszék előtt arczczal leborulának, és imádák az Istent,
Jel. 7.12
Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen.
Jel. 7.13
Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba * vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
Jel. 7.14
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és * megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
Jel. 7.15
Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát * felettök.
Jel. 7.16
Nem éheznek * többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap + nem tűz rájok, sem semmi hőség:
Jel. 7.17
Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl * Isten az ő szemeikről minden könyet.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem