Jer. 14

Teljes szövegű keresés

Jer. 14
Jer. 14.1
Az Úrnak szava, a mit Jeremiásnak szólott a szárazság felől:
Jer. 14.2
Gyászol Júda, és kapui roskadoznak; szomorkodnak a földön, és Jeruzsálem kiáltása felszáll.
Jer. 14.3
Fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket vízért: elmennek a kútakig, nem találnak * vizet; visszatérnek üres edényekkel; szégyenkeznek és pironkodnak, és + befedik fejöket.
Jer. 14.4
A föld miatt, a mely retteg, mert nem esett eső a földön, szégyenkeznek a szántóvetők, és befedik fejöket.
Jer. 14.5
Még a szarvas-üsző is megellik a mezőn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fű.
Jer. 14.6
A vadszamarak pedig a sziklához állanak, levegő után kapkodnak, mint a tengeri szörnyek, szemeik eltikkadnak, mert nincs fű.
Jer. 14.7
Ha bűneink ellenünk tanúskodnak: cselekedjél Uram a te * nevedért, mert temérdek + a mi törvényszegésünk; vétkeztünk ellened!
Jer. 14.8
Izráel reménysége, megszabadítója a * nyomorúság idején! Miért vagy e földön úgy, mint valami jövevény és mint valami utas, a ki éjjeli szállásra tér be?
Jer. 14.9
Miért vagy olyan, mint a megriasztott férfi; mint a vitéz, a ki nem tud segíteni? Hiszen te * közöttünk vagy, Uram, és mi a te nevedről neveztetünk; ne hagyj el minket!
Jer. 14.10
Ezt mondja az Úr e népnek: Úgy szerettek ide-oda * futkározni, lábaikat meg nem tartóztatták! Azért az Úr nem kedvelte őket. Most megemlékezik az + ő bűnökről, és vétkeikért megfenyíti őket.
Jer. 14.11
És mondá nékem az Úr: Ne * könyörögj e népért, az ő javára.
Jer. 14.12
Mikor bőjtölnek, én meg * nem hallgatom kiáltozásukat, és ha égőáldozatot vagy ételáldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem; sőt fegyverrel, éhséggel és döghalállal irtom ki őket.
Jer. 14.13
És mondék: Ah, Uram Isten! Hiszen a próféták mondják vala nékik: Fegyvert nem láttok, * éhség sem lesz rajtatok, sőt állandó békességet adok néktek ezen a helyen.
Jer. 14.14
És monda az Úr nékem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben; nem küldtem * őket, nem parancsoltam nékik, nem is beszéltem velök; hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek néktek.
Jer. 14.15
Azért ezt mondja az Úr a próféták felől, a kik az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket és mégis azt mondják: fegyver és éhség nem lesz e földön: Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a próféták!
Jer. 14.16
A nép pedig, a melynek ők prófétálnak, ott hever * majd Jeruzsálem utczáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, a ki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat; így zúdítom rájok gonoszságukat!
Jer. 14.17
Azért e szavakat mondjad nékik: Szemeim könyeket hullatnak * éjjel és nappal, és nem szünnek meg; mert nagy rontással rontatott meg a szűz, az én népemnek leánya, igen fájdalmas vereséggel.
Jer. 14.18
Ha kimegyek a mezőre, hát ímé fegyver által levágottak; ha bemegyek a városba, hát ímé éhség miatt elepedtek vannak ott! Bizony próféta is, pap is olyan földre költöznek, a melyet nem ismernek!
Jer. 14.19
Egészen elvetetted-é Júdát, avagy a Siont útálja-é lelked? miért * vertél úgy meg, hogy semmi orvosságunk se legyen? Békességet + vártunk, de nincs semmi jó; és gyógyulásnak idejét, de ímé, itt van a rettegés!
Jer. 14.20
Ismerjük Uram a mi gonoszságainkat, atyáink * bűnét; bizony vétkeztünk ellened!
Jer. 14.21
Ne vesd meg a te * nevedért; ne gyalázd meg a te dicsőségednek + székét! Emlékezzél; ne rontsd meg a te velünk való ** szövetségedet!
Jer. 14.22
Vannak-é a pogányok bálványai között, a kik esőt adhatnak? És ad-é záporokat az ég? Avagy nem te vagy-é a mi Urunk Istenünk, és nem benned kell-é bíznunk, hiszen te cselekedted mindezt!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages