Siral. 5

Teljes szövegű keresés

Siral. 5
Siral. 5.1
Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat!
Siral. 5.2
A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.
Siral. 5.3
Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek.
Siral. 5.4
Vizünket pénzért iszszuk, tűzifánkat áron kapjuk.
Siral. 5.5
Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk.
Siral. 5.6
Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.
Siral. 5.7
Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.
Siral. 5.8
Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökből.
Siral. 5.9
Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában levő fegyver miatt.
Siral. 5.10
Bőrünk, mint a kemencze, megfeketedett az éhség lázától.
Siral. 5.11
Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szűzeket Júda városaiban.
Siral. 5.12
A fejedelmeket kezökkel akasztották fel; a vének orczáit nem becsülik.
Siral. 5.13
Az ifjak a kézi malmot hordozzák, és a gyermekek a fahordásban botlanak el.
Siral. 5.14
A vének eltüntek a kapuból, megszüntek az ifjak énekelni.
Siral. 5.15
Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtánczunk.
Siral. 5.16
Elesett a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk!
Siral. 5.17
Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;
Siral. 5.18
A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon!
Siral. 5.19
Te Uram örökké * megmaradsz; a te királyi széked nemzedékről nemzedékre!
Siral. 5.20
Miért feledkezel el örökre mi rólunk? miért hagysz el minket hosszú időre?
Siral. 5.21
Téríts vissza * Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat, mint régen.
Siral. 5.22
Mert bizony-bizony megvetettél minket; megharagudtál ránk felettébb!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT