Józs. 3

Teljes szövegű keresés

Józs. 3
Józs. 3.1
Felkele * azért Józsué jó reggel, és elindulának Sittimből, és eljutának a Jordánhoz, ő és Izráel fiai mindnyájan, és meghálának ott, mielőtt általmentek volna.
Józs. 3.2
Lőn pedig három nap mulva, hogy általmenének a vezérek a táboron;
Józs. 3.3
És parancsolának a népnek, mondván: Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládáját * és a Lévi nemzetségéből való papokat, a kik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről és menjetek utána.
Józs. 3.4
Csakhogy legyen köztetek * és a között mintegy kétezer singnyi távolság; közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az útat, a melyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ez előtt.
Józs. 3.5
Józsué pedig monda a népnek: Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csudákat * cselekszik köztetek.
Józs. 3.6
A papoknak is szóla Józsué, mondván: Vegyétek fel * a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevék azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt.
Józs. 3.7
Az Úr pedig monda Józsuénak: E napon kezdelek téged * felmagasztalni az egész Izráel szemei előtt, hogy megtudják, hogy a miképen vele voltam Mózessel, + te veled is veled leszek.
Józs. 3.8
Te azért parancsolj a papoknak, a kik a frigyládát hordozzák, mondván: Mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban.
Józs. 3.9
Ekkor monda Józsué Izráel fiainak: Járuljatok ide, * és halljátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek szavait!
Józs. 3.10
És monda Józsué: Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten * van köztetek, és hogy kétség nélkül elűzi előletek a Kananeust, a Khittheust, a Khivveust, a Perizeust, a Girgazeust, az Emoreust és a + Jebuzeust:
Józs. 3.11
Íme az egész föld Urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon!
Józs. 3.12
Most azért válaszszatok magatoknak tizenkét férfiút * Izráel nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből.
Józs. 3.13
És mihelyt megnyugosznak * majd a Jordán vizében a papok talpai, a kik az Úrnak, az egész föld Urának ládáját hordozzák: a Jordán vize ketté szakad, + és a felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban.
Józs. 3.14
És lőn, hogy a mint megindula a nép az ő sátraiból, hogy általmenjen a Jordánon, és a papok, a frigyládának hordozói, a nép előtt:
Józs. 3.15
És a mint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala * minden ő partja felett):
Józs. 3.16
Megálla a víz, a mely felülről foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy messzire Ádám városánál, a mely Czarthan mellett vala; a puszta tengere, a Sóstenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfuta, * és általméne a nép Jérikhó előtt.
Józs. 3.17
A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izráel szárazon megy vala át, mindaddig, míg az egész nép teljesen általméne a Jordánon.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages