1 Krón. 23

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 23
1 Krón. 23.1
Megvénhedék * pedig Dávid és mikor igen koros volna: királylyá tevé az ő fiát, Salamont Izráel felett.
1 Krón. 23.2
És összegyűjté Izráel összes fejedelmeit, a papokat és a Lévitákat is.
1 Krón. 23.3
És megszámláltatának a Léviták, harmincz * esztendőstől fogva, és a kik annál idősebbek valának; és azok száma fejenként, férfianként harmincznyolczezer volt.
1 Krón. 23.4
Ezek közül huszonnégyezeren az Úr háza teendőinek gondviselői valának, és hatezeren tiszttartók és birák.
1 Krón. 23.5
Négyezeren ajtónállók; négyezeren pedig dícsérik vala az Urat minden zengő szerszámokkal, * melyeket Dávid készíttetett a dícséretre.
1 Krón. 23.6
És Dávid őket csoportokba osztá a Lévi fiai szerint: Gersonitákra, * Kéhátitákra és Méráritákra.
1 Krón. 23.7
A Gersoniták közül valók valának Lahdán és Simhi.
1 Krón. 23.8
Lahdán fiai: Jéhiel a fő, Zétám és Joel hárman.
1 Krón. 23.9
És a Simhi fiai: Selómit, Hásiel és Hárán, hárman; ezek voltak a Lahdán családjának fejei.
1 Krón. 23.10
Simhi fiai: Jahát, Zina, Jéus és Béria; ezek négyen voltak Simhi fiai.
1 Krón. 23.11
Jahát volt a fő, Zina második: de Jéus és Béria, mivel nem sok fiakat nemzének, az ő családjukban csak egy ágnak vétettek.
1 Krón. 23.12
Kéhát fiai: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel, négyen.
1 Krón. 23.13
Amrám fiai: Áron * és Mózes, Áron kiválasztatott, hogy felszenteltetnék a szentek + szentje számára, ő és az ő fiai mindörökké, hogy jóillatot tennének az Úr előtt, és szolgálnának néki, s az ő nevében a népet megáldanák ** mindörökké.
1 Krón. 23.14
Mózesnek, az Isten emberének fiai pedig számláltatának a Lévi nemzetségei közé.
1 Krón. 23.15
Mózes fiai: Gerson * és Eliézer.
1 Krón. 23.16
Gerson fiai: * Sébuel a fő.
1 Krón. 23.17
Eliézer fiai voltak: Rehábia a fő. Eliézernek nem volt több fia; de a Rehábia fiai igen megsokasodtak vala.
1 Krón. 23.18
Ishár fiai: Selómit, a ki fő vala.
1 Krón. 23.19
Hebron fiai: * Jéria a fő, Amárja második, Jaháziel harmadik és Jékámám negyedik.
1 Krón. 23.20
Uzziel fiai: Mika * a fő, és Isija második.
1 Krón. 23.21
Mérári * fiai: Mákhli és Músi; Mákhli fiai: Eleázár és Kis.
1 Krón. 23.22
Meghala pedig Eleázár és nem voltak néki fiai, hanem leányai, a kiket a saját atyjokfiai, a Kis fiai vettek el.
1 Krón. 23.23
Músi fiai: Mákhli, Eder és Jeremót, hárman.
1 Krón. 23.24
Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfők, az ő megszámláltatásuk szerint, neveik száma szerint fejenként, a kik az Úr házában szolgáltak, húsz * éves korban és azon felül.
1 Krón. 23.25
Mert ezt mondotta vala Dávid: Az Úr, az Izráel Istene nyugodalmat adott az ő népének, és Jeruzsálemben * lakozik mindörökké;
1 Krón. 23.26
Azért a Lévitáknak sem kell többé hordozni * az Isten hajlékát, s mindazokat az eszközöket, a melyek az ő szolgálatához valók.
1 Krón. 23.27
Annakokáért Dávidnak utolsó rendelése szerint megszámláltattak a Lévi fiai, húsz * éves korban és azon felül.
1 Krón. 23.28
Mert az ő helyök az Áron fiai mellett van, hogy szolgáljanak az Úr házában és annak pitvaraiban, kamaráiban, és mindenféle szent edények tisztítása és az Isten házának szolgálatja által.
1 Krón. 23.29
És hogy gondot viseljenek a szent kenyerekre, * az ételáldozathoz + való lisztlángra, a kovász nélkül való lepényekre, a serpenyőben főttre és pirítottra, minden mértékre és mérőre.
1 Krón. 23.30
És hogy álljanak az Úrnak tiszteletére * és dícséretére, úgy reggel, mint este;
1 Krón. 23.31
És hogy áldozzanak az Úrnak minden égőáldozattal, minden szombaton, a hónapok első napjain és a szokott ünnepeken * bizonyos szám szerint, a mint szükség vala, szüntelen az Úr előtt;
1 Krón. 23.32
És hogy szorgalmasan őrizzék a gyülekezet sátorát, őrizzék a szenthelyet, és hogy * vigyázzanak az ő atyjokfiainak, az Áron fiainak szolgálatjánál az Úr házában.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem