1 Krón. 25

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 25
1 Krón. 25.1
Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán * és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak + cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra rendeltettek, az ő szolgálatuk szerint:
1 Krón. 25.2
Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala.
1 Krón. 25.3
A Jédutun fiai közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia és Simei, hatan cziterával az ő atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.
1 Krón. 25.4
A Hémán fiai közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.
1 Krón. 25.5
Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a hatalom szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.
1 Krón. 25.6
Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.
1 Krón. 25.7
Ezeknek száma testvéreikkel együtt, a kik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala.
1 Krón. 25.8
És sorsot * vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.
1 Krón. 25.9
És esék az első sors az Asáf fiára, Józsefre; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.10
A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.11
Negyedik Jisrire esék, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.12
Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.13
Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.14
Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.15
Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.16
Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.17
Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.18
Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.19
Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.20
Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.21
Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.22
Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.23
Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.24
Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.25
Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.26
Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.27
Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.28
Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.29
Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.30
Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
1 Krón. 25.31
Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem