2 Krón. 12

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 12
2 Krón. 12.1
Lőn pedig, mikor Roboám * az ő királyságát megszilárdította és abban megerősödött: elhagyta az Úr törvényét, és vele együtt az egész Izráel.
2 Krón. 12.2
Azért a Roboám királyságának ötödik esztendejében feljöve * Sésák, az égyiptomi király Jeruzsálem ellen, (mert az Úr ellen vétkezének).
2 Krón. 12.3
Ezerkétszáz fegyveres szekérrel és hatvanezer lovaggal, és megszámlálhatlan vala a nép, a mely vele Égyiptomból feljött, a Libiabeliekkel, Sukkeusokkal és Szerecsenekkel;
2 Krón. 12.4
És elfoglalá Júdának erős városait, azután méne Jeruzsálem alá.
2 Krón. 12.5
Akkor Semája * próféta méne Roboámhoz és a Júda fejedelmeihez, a kik Jeruzsálembe gyűltek össze Sésáktól való féltökben, és monda nékik: Ezt mondja az Úr: Mivel ti engem elhagytatok, én is a Sésák kezébe bocsátlak titeket.
2 Krón. 12.6
Akkor megalázák magokat az Izráel fejedelmei és a király, s * mondának: Az Úr igaz!
2 Krón. 12.7
És mikor az Úr látta, hogy megalázták magokat, ekképen szóla az Úr Semája prófétának: Megalázták magokat, nem vesztem el őket, hanem némi szabadulást szerzek nékik, és nem ontom ki az én haragomat Jeruzsálem ellen Sésák által;
2 Krón. 12.8
Mindazáltal szolgái lesznek néki, hogy megtudják a különbséget az én szolgálatom és más országok királyságainak szolgálatai között.
2 Krón. 12.9
Feljöve azért Sésák, az égyiptomi király Jeruzsálem ellen, és elvivé az Úr házának kincsét, s a király házának kincsét; mindazokat elvivé; az arany paizsokat is elvivé, a melyeket Salamon csináltatott * vala.
2 Krón. 12.10
Ezek helyett Roboám király rézpaizsokat csináltata, és bízá azokat a gyalogosok fejedelminek kezére, a kik őrzik a király házának ajtaját.
2 Krón. 12.11
És mikor a király felmegy az Úr házába, mennek a gyalogosok is, és felviszik azokat, s azután visszahozzák a gyalogosok szobájába.
2 Krón. 12.12
Mikor azért megalázta * magát Roboám, eltávozék az Úr haragja ő róla, hogy meg ne semmisülne mindenestől, mert Júdában is volt még jó dolog.
2 Krón. 12.13
Megerősödék azért Roboám király Jeruzsálemben és uralkodék; mert negyvenegy esztendős vala Roboám, mikor uralkodni kezdett volt, és tizenhét esztendeig uralkodék Jeruzsálemben, a városban, a melyet az Úr * választott vala az Izráel minden nemzetségei közül, hogy ott helyheztesse az ő nevét; és az ő anyjának neve vala Naáma, a ki Ammonita volt.
2 Krón. 12.14
Cselekedék pedig gonoszt, mert az Urat szíve szerint keresni nem akará.
2 Krón. 12.15
Roboámnak pedig első és utolsó dolgai avagy nincsenek-é megírva a Semája * próféta könyvében, és Iddónak, a látnoknak + könyvében, a nemzetségi lajstromban? És hadakozás volt Roboám és Jeroboám között egész éltökben.
2 Krón. 12.16
És elaluvék Roboám az ő atyáival, és eltemetteték a Dávid * városában; és uralkodék az ő fia, + Abija, helyette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages