2 Krón. 15

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 15
2 Krón. 15.1
És Azáriást, az Obed fiát felindítá az Isten lelke:
2 Krón. 15.2
A ki Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és Benjámin! Az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek; ha őt keresénditek, megtaláljátok; de ha őt elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.
2 Krón. 15.3
Sok ideje, hogy Izráel az * igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül, és törvény nélkül van.
2 Krón. 15.4
Ha megtért volna az ő nyomorúságában az Úrhoz, Izráel Istenéhez: megtalálták volna azok, * a kik őt keresik.
2 Krón. 15.5
De ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, mivelhogy nagy a * nyomorúsága mindazoknak, a kik e földön laknak;
2 Krón. 15.6
Annyira, hogy egy nemzetség * a másik nemzetséget és egyik város a másik várost elpusztítja; mert az Isten gyötri őket minden sanyarúsággal.
2 Krón. 15.7
Ti azért bátorságosok legyetek, kezeiteket le ne ereszszétek, mert a ti munkátoknak * jutalma van.
2 Krón. 15.8
Mikor pedig Asa meghallotta e beszédeket és az Obed prófétának prófécziáját, megbátorodék, és elpusztítá a Júda és Benjámin földéről mindenestől a bálványokat, a városokból is, a melyeket elfoglalt * az Efraim hegységén, és megújítá az Úr oltárát is, a mely az Úr tornácza előtt volt.
2 Krón. 15.9
És összegyűjté az egész Júda és Benjámin nemzetségét és azokat, a kik jövevények valának köztök az Efraim, Manasse és Simeon nemzetségéből; mert az * Izráel nemzetségéből sokan csatlakozának ő hozzá, látván, hogy az Úr, az ő Istene, ő vele volt.
2 Krón. 15.10
Összegyűlének azért Jeruzsálembe a harmadik hónapban, Asa királyságának tizenötödik esztendejében.
2 Krón. 15.11
És áldozának az Úrnak azon a napon a nyert zsákmányból hétszáz ökörrel és hétezer juhval;
2 Krón. 15.12
És fogadást * tettek, hogy ezután az Urat, az ő atyáik Istenét teljes szívvel és teljes lélekkel fogják keresni.
2 Krón. 15.13
És ha valaki nem keresné az Urat, az Izráel Istenét, * megölettessék kicsinytől fogva nagyig, úgy a férfi, mint az asszony.
2 Krón. 15.14
És megesküvének az Úrnak felszóval, kiáltással, trombita- és kürtszókkal.
2 Krón. 15.15
És örvendezett az egész Júda az eskű felett; mert teljes szívökből esküdtek, és egyenlő akarattal keresték az Urat; és * megtaláltaték általok, és az Úr nyugodalmat szerze nékik minden felől.
2 Krón. 15.16
De még Maakát, Asa király anyját is megfosztá * a királynéságtól, mivel egy iszonyú bálványt emelt vala Aserának, és Asa elrontá és összetörte annak iszonyú bálványát, és a Kedron patakjánál + megégeté.
2 Krón. 15.17
Jóllehet Izráelből a magaslatokat nem irtották ki, mindazáltal Asának tiszta szíve * vala egész életében.
2 Krón. 15.18
És bevivé az Isten házába, a mit atyja és ő megszentelének, ezüstöt, aranyat és edényeket.
2 Krón. 15.19
És nem volt háború Asa királyságának harminczötödik esztendejéig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages