2 Krón. 17

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 17
2 Krón. 17.1
Uralkodék pedig ő helyette az ő fia, Jósafát, * és megerősíté magát Izráel ellen.
2 Krón. 17.2
És sereget helyezett Júda minden erős városaiba, és őrségeket helyezett Júda országába és Efraim * városaiba, a melyeket az ő atyja, Asa meghódított vala.
2 Krón. 17.3
És az Úr Jósafáttal vala, mivel az ő atyjának Dávidnak előbbi * útain jára, és nem kére segítséget a bálványoktól,
2 Krón. 17.4
Hanem az ő atyjának Istenét kereste, és az ő parancsolatiban járt vala, és nem Izráelnek * cselekedetei szerint.
2 Krón. 17.5
Azért az Úr megerősíté a királyságot az ő kezében, és az egész Júda ada Jósafátnak ajándékot, s gazdagsága és dicsősége igen nagy volt.
2 Krón. 17.6
És az ő szíve felemelkedett az Úr útjain, és még jobban kiirtá Júdából a * magaslatokat és az Aserákat.
2 Krón. 17.7
Királyságának harmadik esztendejében elküldé az ő vezérei közül Benhailát, Obádiást, Zakariást, Nétanéelt és Mikáját, hogy tanítsanak a Júda városaiban,
2 Krón. 17.8
És velök Lévitákat: Semája, Nétánia, Zebádia, Asáel, Semirámót, Jónatán, Adónia, Tóbiás és Tóbadónia Lévitákat, és velök Elisáma és Jórám papokat.
2 Krón. 17.9
Tanítának azért Júdában, és az Úr törvényének könyve velök vala, mikor jártak vala Júda városaiban, tanítván a népet.
2 Krón. 17.10
Ezért az Úr igen * megrettenté a földnek minden országait, a melyek Júda körül valának, annyira, hogy nem merének Jósafát ellen hadakozni.
2 Krón. 17.11
A Filiszteusoktól is hoznak vala Jósafátnak * ajándékot és adópénzt; az Arábiabeliek is hoznak néki nyájakat, hétezerhétszáz kost és hétezerhétszáz bakot.
2 Krón. 17.12
És Jósafát mindig nagyobb és hatalmasabb lőn, és építe Júdában kastélyokat és tárházakat.
2 Krón. 17.13
És sok munkája vala néki Júda városaiban, és erős hadakozó férfiakból álló serege volt Jeruzsálemben.
2 Krón. 17.14
Ez pedig azoknak száma nemzetségeik szerint: Júdában az ezredesek: Adna, a fővezér, és vele háromszázezer harczos.
2 Krón. 17.15
Mellette Johanán volt a vezér, és vele kétszáznyolczvanezer ember.
2 Krón. 17.16
Mellette Amásia, a Zikri fia, a ki magát szabadakaratjából az Úrnak kötelezte vala; és ő vele kétszázezer harczos.
2 Krón. 17.17
A Benjámin nemzetségéből vitéz harczos vala Eljada, és vele a kézívesek és paizsosok kétszázezeren.
2 Krón. 17.18
Mellette Józabád, és vele száznyolczvanezeren harczra felszerelve.
2 Krón. 17.19
Ezek szolgálnak vala a királynak azokon kivül, a kiket a király * egész Júdában a megerősített városokba helyezett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages