2 Krón. 27

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 27
2 Krón. 27.1
Huszonöt esztendős vala * Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jérusa vala, a Sádók leánya.
2 Krón. 27.2
És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, mint az ő atyja, Uzziás is cselekedett vala, csakhogy nem méne az Úr templomába; a nép azonban tovább is vétkezék.
2 Krón. 27.3
Ő építé meg az Úr házának felső kapuját; a vár kőfalán is sokat építe.
2 Krón. 27.4
Annakfelette a Júda hegyes földén városokat építe, és a ligetekben palotákat és tornyokat építe.
2 Krón. 27.5
Ő is hadakozott az Ammon fiainak királyai ellen, a kiket megvere; és adának néki az * Ammon fiai azon esztendőben száz tálentom ezüstöt s tízezer véka búzát és tízezer véka árpát. Ezt fizették néki az Ammon fiai a második és harmadik esztendőben is.
2 Krón. 27.6
És hatalmassá lőn Jótám, mert útjában az Úr előtt, az ő Istene előtt járt.
2 Krón. 27.7
Jótámnak * pedig több dolgait, minden hadakozásait és útjait, ímé megírták az Izráel és a Júda királyainak könyvében.
2 Krón. 27.8
Huszonöt esztendős korában kezdett uralkodni, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben.
2 Krón. 27.9
És elaluvék Jótám az ő atyjával, és eltemeték őt a Dávid városában; és uralkodék Akház, az ő fia helyette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages