2 Krón. 4

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 4
2 Krón. 4.1
Csináltatott rézoltárt is, melynek hosszúsága húsz sing, szélessége is húsz sing, magassága pedig tíz sing vala.
2 Krón. 4.2
Csináltatott öntött tengert is, mely egyik szélétől fogva a másik széléig tíz sing * vala, köröskörül kerek, és öt sing magas, és harmincz sing zsinór érte be a kerületit.
2 Krón. 4.3
Az alatt ökör alakok valának köröskörül, tíz lévén egy singnyire, a melyek kört alkotának a tenger körül; az ökör alakok két renddel valának öntve ugyanazon öntésből.
2 Krón. 4.4
Tizenkét ökrön állott; három északra fordulva, három nyugotra, három délre és három napkeletre, és a tenger felül vala rajtok, hátuk pedig mind befelé.
2 Krón. 4.5
Vastagsága egy tenyérnyi volt, és karimája olyan, mint a pohár ajaka, vagy a liliom virága; és háromezer báth fért belé.
2 Krón. 4.6
Csináltatott annakfelette tíz * mosdómedenczét, és ötöt helyheztete jobbkéz felől, ötöt pedig balkéz felől, hogy azokban mossanak, mossák azt, a mi áldozatra való; a tenger pedig a végre vala, hogy abban mosakodjanak a papok.
2 Krón. 4.7
Csináltatott tíz arany * gyertyatartót is, az utasítás szerint, és helyhezteté a templomban, ötöt jobbkéz felől, ötöt balkéz felől.
2 Krón. 4.8
Csináltatott tíz asztalt is, a melyeket helyheztete a templomban, ötöt jobbkéz felől, ötöt balkéz felől; csináltatott száz arany medenczét is.
2 Krón. 4.9
Megcsináltatá a papok pitvarát is és a nagy tornáczot; és ajtókat a tornáczra, s azok ajtait rézzel borítá be.
2 Krón. 4.10
A tengert * pedig helyhezteté jobbkéz felől napkeletre, délnek ellenébe.
2 Krón. 4.11
Húrám fazekakat, lapátokat és medenczéket is csinált. És elvégezé Húrám a mívet, a melyet csinálnia kellett Salamon királynak, az Isten házában;
2 Krón. 4.12
Tudniillik a két oszlopot * és a két kerek gömböt a két oszlop tetejére, és a két hálót a két kerek gömb befedezésére, a melyek az oszlopok tetején valának.
2 Krón. 4.13
És négyszáz gránátalmát a két hálóra; két rend gránátalmát minden hálóba a két kerek gömb befedezésére, a melyek az oszlopok tetején valának.
2 Krón. 4.14
Csinála * talpakat is, és azokra mosdómedenczéket.
2 Krón. 4.15
Egy tengert * és tizenkét ökröt az alá.
2 Krón. 4.16
Fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezen eszközöket Húrám az ő atyja tiszta rézből csinálta Salamon királynak az Úr háza számára.
2 Krón. 4.17
A Jordán mezején * önteté azokat a király az agyagos földben, Sukkót és Seredáta között.
2 Krón. 4.18
Mindezen eszközöket Salamon nagy mennyiségben csináltatá, mert nem tekinték a réznek súlyát.
2 Krón. 4.19
És megcsináltata Salamon minden egyéb felszerelést is, mely az Úr házához szükséges volt: az arany oltárt és az asztalokat, a melyeken a szent kenyerek voltak.
2 Krón. 4.20
A * gyertyatartókat és azoknak szövétnekeit is, hogy égjenek azok rendeltetésök szerint a szentek-szentje előtt, finom aranyból.
2 Krón. 4.21
Azok virágait, szövétnekeit és hamvvevőit is aranyból, és pedig tiszta aranyból.
2 Krón. 4.22
És az ollókat, medenczéket, tálakat és tömjénezőket finom aranyból, és a ház kapuját, a szentek-szentjéhez való bejárat belső ajtóit és a templom házának belső ajtóit aranyból.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages