Mát. 1

Teljes szövegű keresés

Mát. 1
Mát. 1.1
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való * könyv.
Mát. 1.2
Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és * testvéreit;
Mát. 1.3
Júda nemzé * Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom + nemzé Arámot;
Mát. 1.4
Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;
Mát. 1.5
Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;
Mát. 1.6
Isai * nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az + Uriás feleségétől;
Mát. 1.7
Salamon nemzé * Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
Mát. 1.8
Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
Mát. 1.9
Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé * Ákházt; Ákház + nemzé Ezékiást;
Mát. 1.10
Ezékiás nemzé * Manassét; Manassé nemzé + Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
Mát. 1.11
Jósiás nemzé * Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.
Mát. 1.12
A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé * Saláthielt; Saláthiel nemzé + Zorobábelt;
Mát. 1.13
Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
Mát. 1.14
Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
Mát. 1.15
Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;
Mát. 1.16
Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a * ki Krisztusnak neveztetik.
Mát. 1.17
Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.
Mát. 1.18
A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a * Szent Lélektől.
Mát. 1.19
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
Mát. 1.20
Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a * mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
Mát. 1.21
Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét * Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét + annak bűneiből.
Mát. 1.22
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
Mát. 1.23
Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, * a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
Mát. 1.24
József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
Mát. 1.25
És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az * ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages