1 Móz. 1

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 1
1 Móz. 1.1
Kezdetben * teremté Isten az eget és a földet.
1 Móz. 1.2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
1 Móz. 1.3
És * monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
1 Móz. 1.4
És látá Isten, hogy jó a világosság; és * elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
1 Móz. 1.5
És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
1 Móz. 1.6
És monda Isten: * Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
1 Móz. 1.7
Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet * alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
1 Móz. 1.8
És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
1 Móz. 1.9
És monda Isten: * Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
1 Móz. 1.10
És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket * pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
1 Móz. 1.11
Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
1 Móz. 1.12
Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
1 Móz. 1.13
És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.
1 Móz. 1.14
És monda Isten: Legyenek világító * testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
1 Móz. 1.15
És legyenek * világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
1 Móz. 1.16
Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: * a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
1 Móz. 1.17
És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
1 Móz. 1.18
És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.
1 Móz. 1.19
És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.
1 Móz. 1.20
És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
1 Móz. 1.21
És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
1 Móz. 1.22
És megáldá azokat Isten, mondván: * Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
1 Móz. 1.23
És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.
1 Móz. 1.24
Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.
1 Móz. 1.25
Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
1 Móz. 1.26
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és * hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
1 Móz. 1.27
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá * és asszonynyá teremté őket.
1 Móz. 1.28
És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
1 Móz. 1.29
És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó * fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
1 Móz. 1.30
A föld minden * vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.
1 Móz. 1.31
És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages