1 Móz. 3

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 3
1 Móz. 3.1
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
1 Móz. 3.2
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
1 Móz. 3.3
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
1 Móz. 3.4
És monda * a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
1 Móz. 3.5
Hanem tudja az Isten, hogy * a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
1 Móz. 3.6
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada * vele levő férjének is, és az is evék.
1 Móz. 3.7
És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, * hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
1 Móz. 3.8
És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.
1 Móz. 3.9
Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
1 Móz. 3.10
És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
1 Móz. 3.11
És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
1 Móz. 3.12
És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
1 Móz. 3.13
És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: * A kígyó ámított el engem, úgy evém.
1 Móz. 3.14
És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és * port egyél életed minden napjaiban.
1 Móz. 3.15
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: * az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
1 Móz. 3.16
Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel * a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
1 Móz. 3.17
Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
1 Móz. 3.18
Töviset és bogácskórót * teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.
1 Móz. 3.19
Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen * visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.
1 Móz. 3.20
Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.
1 Móz. 3.21
És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.
1 Móz. 3.22
És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
1 Móz. 3.23
Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala.
1 Móz. 3.24
És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages