1 Móz. 49

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 49
1 Móz. 49.1
És szólítá Jákób az ő fiait, és monda: Gyűljetek egybe, hadd jelentsem meg néktek, a mi rátok következik a messze jövőben.
1 Móz. 49.2
Gyűljetek össze s hallgassatok Jákóbnak fiai! hallgassatok Izráelre, a ti atyátokra.
1 Móz. 49.3
Rúben, te * elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje, első a méltóságban, első a hatalomban.
1 Móz. 49.4
Állhatatlan, mint a víz, nem leszesz első, mivel * atyád ágyába léptél fel: akkor megfertőztetted! Nyoszolyámba lépett ő.
1 Móz. 49.5
Simeon és Lévi atyafiak, erőszak eszközei az * ő fegyverök.
1 Móz. 49.6
Tanácsukban ne légyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesűljön dicsőségem, mert haragjokban férfit öltek, s kedvök telve inát szegték az ökörnek.
1 Móz. 49.7
Átkozott haragjok, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen; eloszlatom őket Jákóbban, és * elszélesztem Izráelben.
1 Móz. 49.8
Júda! téged magasztalnak * atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz s meghajolnak előtted atyáidnak fiai.
1 Móz. 49.9
Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; * ki veri őt fel?
1 Móz. 49.10
Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, * és a népek néki engednek.
1 Móz. 49.11
Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlő vérében.
1 Móz. 49.12
Bortól * veresek szemei, tejtől fehérek fogai.
1 Móz. 49.13
Zebulon a tenger partjáig lakozik, azaz a hajók kikötőjéig s határának széle Czídonig ér.
1 Móz. 49.14
Izsakhár erős csontú szamár, a karámok közt heverész.
1 Móz. 49.15
S látja, hogy jó a nyugalom és hogy a föld mily kies: teher alá hajtja hátát, s robotoló szolgává lesz.
1 Móz. 49.16
Dán ítéli az ő népét, mint Izráel akármelyik nemzetsége.
1 Móz. 49.17
Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik.
1 Móz. 49.18
Szabadításodra várok Uram!
1 Móz. 49.19
Gád! had háborgatja; majd ő hág annak sarkába.
1 Móz. 49.20
Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat.
1 Móz. 49.21
Nafthali, gyorslábú szarvas, az ő beszéde kedves.
1 Móz. 49.22
Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat.
1 Móz. 49.23
Keserítik, lövöldözik * és üldözik a nyilazók:
1 Móz. 49.24
De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, * onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától.
1 Móz. 49.25
Atyád Istenétől, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyaméh áldásaival.
1 Móz. 49.26
Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közűl kiválasztatottnak koponyájára.
1 Móz. 49.27
Benjámin ragadozó farkas: reggel ragadományt eszik, este pedig zsákmányt oszt.
1 Móz. 49.28
Mind ezek Izráel nemzetségei, tizenketten, és ez az a mit mondott nékik az ő atyjok, mikor őket megáldá; mindeniket tulajdon áldásával áldá meg.
1 Móz. 49.29
És parancsola nékik és monda: Én az én népemhez takaríttatom, temessetek engem az én atyáimhoz, ama barlangba, mely a Khitteus Efron mezején van.
1 Móz. 49.30
Abba * a barlangba, mely Kanaán földén Mamré átellenében Makpelahnak mezején van, melyet megvett Ábrahám a mezővel együtt a Khitteus Efrontól, temetésre való örökségül.
1 Móz. 49.31
Oda temették el * Ábrahámot és Sárát az ő feleségét; oda temették Izsákot és Rebekát az ő feleségét; s oda temettem el Leát is.
1 Móz. 49.32
Szerzemény e mező és a barlang, mely abban van, a Khéth fiaitól.
1 Móz. 49.33
És elvégezé Jákób a mit fiainak parancsolt és fölszedé lábait az ágyra, és kimúlék * és az ő népéhez takaríttaték.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages