2 Móz. 23

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 23
2 Móz. 23.1
Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonoszszal, hogy hamis tanú ne légy.
2 Móz. 23.2
Ne indulj a sokaság után a gonoszra, és peres ügyben ne vallj a sokasággal tartva, annak elfordítására.
2 Móz. 23.3
Szegénynek * se kedvezz az ő peres ügyében.
2 Móz. 23.4
Ha előltalálod * ellenséged eltévedt ökrét vagy szamarát: hajtsd vissza néki.
2 Móz. 23.5
Ha látod, hogy annak a szamara, a ki téged gyűlöl, * a teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd; oldd le azt ő vele együtt.
2 Móz. 23.6
A te szegényednek igazságát * el ne fordítsd az ő perében.
2 Móz. 23.7
A hazug * beszédtől távol tartsd magad, és az ártatlant s az igazat meg ne öld; mert én nem adok igazat a gonosznak.
2 Móz. 23.8
Ajándékot el * ne végy: mert az ajándék megvakítja a szemeseket, és elfordítja az igazak ügyét.
2 Móz. 23.9
A * jövevényt ne nyomorgasd; hiszen ti ismeritek a jövevény + életét, mivelhogy jövevények voltatok Égyiptom földén.
2 Móz. 23.10
Hat * esztendeig vesd be a te földedet és takard be annak termését;
2 Móz. 23.11
A hetedikben pedig pihentesd azt, és hagyd úgy, hogy egyék meg a te néped szegényei; a mi pedig ezektől megmarad, egye meg a mezei vad. E képen cselekedjél szőlőddel és olajfáddal is.
2 Móz. 23.12
Hat * napon át végezd dolgaidat, a hetedik napon pedig nyúgodjál, hogy nyúgodjék a te ökröd és szamarad, és megpihenjen + a te szolgálód fia és a jövevény.
2 Móz. 23.13
Mindazt, a mit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen istenek nevét ne emlegessétek; ne hallassék az a te szádból.
2 Móz. 23.14
Háromszor szentelj nékem innepet esztendőnként.
2 Móz. 23.15
A kovásztalan kenyér innepét tartsd meg; hét nap egyél kovásztalan kenyeret, * a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert akkor jöttél ki Égyiptomból: és + üres kézzel senki se jelenjék meg színem előtt.
2 Móz. 23.16
És az aratás innepét, munkád zsengéjét, a melyet elvetettél a mezőn; és a takarodás innepét az esztendő végén, a mikor termésedet betakarítod a mezőről.
2 Móz. 23.17
Esztendőnként * háromszor jelenjék meg minden férfiad az Úr Isten színe előtt.
2 Móz. 23.18
Ne ontsd ki az én áldozatom vérét kovászos kenyér mellett, és ünnepi áldozatom kövére meg ne maradjon reggelig.
2 Móz. 23.19
A te földed zsengéjének * elsejét vidd el a te Uradnak Istenednek házába. Ne főzd meg a gödölyét az ő anyjának tejében.
2 Móz. 23.20
Ímé én * Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem.
2 Móz. 23.21
Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne.
2 Móz. 23.22
Mert ha hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, a mit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.
2 Móz. 23.23
Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.
2 Móz. 23.24
Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.
2 Móz. 23.25
És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közűletek a nyavalyát.
2 Móz. 23.26
El sem vetél, * meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.
2 Móz. 23.27
Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted.
2 Móz. 23.28
Darazsat * is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.
2 Móz. 23.29
De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
2 Móz. 23.30
Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.
2 Móz. 23.31
És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.
2 Móz. 23.32
Ne * köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.
2 Móz. 23.33
Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages