2 Móz. 25

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 25
2 Móz. 25.1
És szóla az Úr Mózeshez, mondván:
2 Móz. 25.2
Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertől, a kit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat.
2 Móz. 25.3
Ez pedig az az ajándék, a mit tőlök szedjetek: arany és ezüst és réz.
2 Móz. 25.4
És kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű fonal, meg len fonal, és kecskeszőr.
2 Móz. 25.5
És veresre festett kosbőrök, és borzbőrök, és sittim-fa.
2 Móz. 25.6
Mécsbe való olaj, kenet-olajhoz való arómák, és füstöléshez való fűszerek.
2 Móz. 25.7
Ónix-kövek és foglalni való kövek, az efódhoz és a hósenhez.
2 Móz. 25.8
És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.
2 Móz. 25.9
Mindenestől úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.
2 Móz. 25.10
És csináljanak egy ládát * sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat.
2 Móz. 25.11
Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belől is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörűl arany pártázatot.
2 Móz. 25.12
És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd azokat a négy szegeletére; egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.
2 Móz. 25.13
Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal.
2 Móz. 25.14
És a rúdakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát.
2 Móz. 25.15
A rúdak álljanak a láda karikáiban; ne vegyék ki azokból.
2 Móz. 25.16
És a * bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába.
2 Móz. 25.17
Csinálj fedelet is tiszta * aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.
2 Móz. 25.18
Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére.
2 Móz. 25.19
Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a Kérubokat annak két végén.
2 Móz. 25.20
A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak.
2 Móz. 25.21
A fedelet pedig helyezd a ládára felül, * a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked.
2 Móz. 25.22
Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.
2 Móz. 25.23
Csinálj * asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat.
2 Móz. 25.24
És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot.
2 Móz. 25.25
Csinálj reá köröskörűl egy tenyérnyi karájt, karajára pedig csinálj köröskörűl arany pártázatot.
2 Móz. 25.26
Négy arany karikát is csinálj hozzá, és illeszd a karikákat a négy lábának négy szegletére.
2 Móz. 25.27
A karáj mellett legyenek a karikák rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt.
2 Móz. 25.28
Azokat a rúdakat is sittim-fából csináld és aranynyal borítsd be, és azokon hordozzák az asztalt.
2 Móz. 25.29
Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, a melyekkel italáldozatot áldoznak; tiszta aranyból csináld azokat.
2 Móz. 25.30
És tégy az asztalra szent kenyeret, mely mindenkor előttem legyen.
2 Móz. 25.31
Csinálj * gyertyatartót is tiszta aranyból; vert aranyból készüljön a gyertyatartó; annak szára, ága csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek.
2 Móz. 25.32
Hat ág jőjjön ki oldalaiból; három gyertyatartó-ág az egyik oldalból, és három gyertyatartó-ág a másik oldalból.
2 Móz. 25.33
Mandolavirág formájú három csésze az egyik ágon, gombbal és virággal; és mandolavirág formájú három csésze a másik ágon is, gombbal és virággal; így legyen a gyertyatartóból kijövő mind a hat ágon.
2 Móz. 25.34
A gyertyatartón pedig négy mandolavirág formájú csésze legyen, gombjaival és virágaival.
2 Móz. 25.35
Gomb legyen a belőle kijövő két ág alatt; ismét gomb a belőle kijövő két ág alatt, és ismét gomb a belőle kijövő két ág alatt: így a gyertyatartóból kijövő mind a hat ág alatt.
2 Móz. 25.36
Gombjaik és ágaik magából legyenek; egy darab tiszta aranyból legyen verve az egész.
2 Móz. 25.37
Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy rakják fel mécseit, hogy előre világítsanak.
2 Móz. 25.38
Hamvvevői és hamutartói is tiszta aranyból legyenek.
2 Móz. 25.39
Egy tálentom tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket.
2 Móz. 25.40
Vigyázz, hogy arra a formára csináld, * a mely a hegyen mutattatott néked.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages