2 Móz. 40

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 40
2 Móz. 40.1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2 Móz. 40.2
Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát.
2 Móz. 40.3
És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.
2 Móz. 40.4
Azután vidd be az asztalt, * és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit.
2 Móz. 40.5
És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet * a hajlék nyílására.
2 Móz. 40.6
Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé.
2 Móz. 40.7
A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet.
2 Móz. 40.8
Azután állítsd fel köröskörül * a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet.
2 Móz. 40.9
Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen.
2 Móz. 40.10
Kend meg az egészen * égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges.
2 Móz. 40.11
A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt.
2 Móz. 40.12
Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel.
2 Móz. 40.13
És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.
2 Móz. 40.14
Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe;
2 Móz. 40.15
És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.
2 Móz. 40.16
És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.
2 Móz. 40.17
Lőn azért a második év * első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot.
2 Móz. 40.18
Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait.
2 Móz. 40.19
Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
2 Móz. 40.20
És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig a ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.
2 Móz. 40.21
Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
2 Móz. 40.22
Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül.
2 Móz. 40.23
És rakott arra kenyereket * sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
2 Móz. 40.24
És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán.
2 Móz. 40.25
És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
2 Móz. 40.26
Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe.
2 Móz. 40.27
És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
2 Móz. 40.28
A hajlék nyílására a leplet is felvoná.
2 Móz. 40.29
Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
2 Móz. 40.30
A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.
2 Móz. 40.31
És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.
2 Móz. 40.32
Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
2 Móz. 40.33
Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.
2 Móz. 40.34
És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.
2 Móz. 40.35
És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a * felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
2 Móz. 40.36
És mikor a felhő * felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; így lőn egész utazásuk alatt.
2 Móz. 40.37
Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.
2 Móz. 40.38
Mert az Úrnak * felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages