3 Móz. 18

Teljes szövegű keresés

3 Móz. 18
3 Móz. 18.1
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 18.2
Szólj Izráel fiaihoz, és mondd nékik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 18.3
Ne cselekedjetek úgy, a mint Égyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek, a mint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket; se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok.
3 Móz. 18.4
Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg, azok szerint járván. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 18.5
Tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, a melyeket ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 18.6
Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 18.7
A te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd; a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét.
3 Móz. 18.8
A te atyád feleségének szemérmét fel ne fedd, * a te atyádnak szemérme az.
3 Móz. 18.9
A te atyád leányának, vagy a te anyád leányának, a te leánytestvérednek * szemérmét, akár otthon született, akár kivül született legyen; fel ne fedd szemérmöket.
3 Móz. 18.10
A te fiad leányának szemérmét, vagy a te leányod leányáét, ezeknek szemérmét fel ne fedd, mert a te szemérmeid azok.
3 Móz. 18.11
A te atyád felesége * leányának szemérmét, a ki a te atyádnak magzatja, leánytestvéred ő, fel ne fedd ennek szemérmét.
3 Móz. 18.12
A te atyád leánytestvérének * szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak vér szerint való rokona ő.
3 Móz. 18.13
A te anyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, mert a te anyádnak vér szerint való rokona ő.
3 Móz. 18.14
A te atyád fiútestvérének * szemérmét fel ne fedd, annak feleségéhez ne közelgess, nagynénéd ő.
3 Móz. 18.15
A te menyednek szemérmét fel ne fedd; a te fiadnak felesége ő: ne fedd fel az * ő szemérmét.
3 Móz. 18.16
A te fiútestvéred feleségének szemérmét fel ne fedd; a te fiútestvérednek szemérme * az.
3 Móz. 18.17
Valamely asszonynak és az ő leányának * szemérmét fel ne fedd; az ő fiának leányát, vagy leányának leányát el ne vedd, hogy annak szemérmét felfedjed; mert vér szerint való rokonok ők; fajtalankodás ez.
3 Móz. 18.18
De feleségül se végy senkit az ő leánytestvére mellé, hogy ellenkezés ne legyen, ha felfeded ő mellette amannak szemérmét az ő életében.
3 Móz. 18.19
Asszonyhoz ne közelgess, az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét. *
3 Móz. 18.20
És a te felebarátodnak * feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed.
3 Móz. 18.21
A te magzatodból * ne adj, hogy oda áldozzák a Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 18.22
Férfiúval * ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak: útálatosság az.
3 Móz. 18.23
És semmiféle barommal * se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt; fertelmesség az.
3 Móz. 18.24
Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül; mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magokat, kiket én kiűzök ti előletek.
3 Móz. 18.25
És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait.
3 Móz. 18.26
Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez útálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény:
3 Móz. 18.27
(Mert mindezeket az útálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, a mely előttetek van; és fertelmessé lőn az a föld),
3 Móz. 18.28
Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, a mint kiokádja azt a népet, a mely * előttetek van.
3 Móz. 18.29
Mert a ki megcselekszik valamit ez útálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül.
3 Móz. 18.30
Tartsátok meg azért a mit én megtartani rendelek, hogy egyet se kövessetek amaz útálatos szokásokból, a melyeket követtek ti előttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages