3 Móz. 19

Teljes szövegű keresés

3 Móz. 19
3 Móz. 19.1
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 19.2
Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, * mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
3 Móz. 19.3
Az ő anyját * és atyját minden ember tisztelje, és az én + szombatjaimat megtartsátok. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 19.4
Ne hajoljatok a bálványokhoz, és ne csináljatok magatoknak * öntött isteneket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 19.5
Hogyha hálaadó áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen fogadtassatok.
3 Móz. 19.6
A ti áldozástok napján és a következőn egyétek meg; * a mi pedig harmadnapra marad, égessétek meg tűzben.
3 Móz. 19.7
Ha pedig harmadnapra eszik valaki abból, útálatos az, nem lehet kedves.
3 Móz. 19.8
És a ki eszi azt, viselje az ő álnokságának terhét; mivelhogy megfertőztette az Úrnak szentségét, irtassék ki az ilyen ember az ő népe közül.
3 Móz. 19.9
Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le * egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd.
3 Móz. 19.10
Szőlődet se mezgéreld le, és elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 19.11
Ne orozzatok, * se ne hazudjatok és + senki meg ne csalja az ő felebarátját.
3 Móz. 19.12
És ne esküdjetek * hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 19.13
A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A napszámos * bére ne maradjon nálad reggelig.
3 Móz. 19.14
Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess; hanem félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 19.15
Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét, * se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak.
3 Móz. 19.16
Ne járj rágalmazóként a te néped között; ne támadj fel a te felebarátodnak vére ellen. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 19.17
Ne gyűlöld a te atyádfiát * szívedben; fedd meg + a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét.
3 Móz. 19.18
Bosszúálló * ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed + felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 19.19
Az én rendeléseimet megtartsátok: Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad.
3 Móz. 19.20
És ha valaki asszonynyal hál és közösül, és az valamely férfi hatalma alatt lévő rabnő, és sem ki nem váltatott, sem szabadon nem bocsáttatott: büntetés érje, de meg ne ölettessenek, mert nem volt szabad az asszony.
3 Móz. 19.21
A férfiú pedig vigye el az ő vétkéért való áldozatát az Úrnak a gyülekezet sátorának nyílásához: egy kost vétekért való áldozatul.
3 Móz. 19.22
És a pap szerezzen néki engesztelést, a vétekért való áldozat kosával az Úr előtt, az ő bűnéért, a melyet elkövetett, és megbocsáttatik néki az ő bűne, a melyet elkövetett.
3 Móz. 19.23
Mikor pedig bementek arra a földre, és plántáltok ott mindenféle gyümölcstermő fát, annak gyümölcsét körülmetéletlennek tartsátok, három esztendeig legyen az néktek körülmetéletlen: meg ne egyétek.
3 Móz. 19.24
A negyedik esztendőben pedig annak minden gyümölcse szent legyen, hálaáldozatul az Úrnak.
3 Móz. 19.25
Csak az ötödik esztendőben egyétek meg annak gyümölcsét, és annak termését magatoknak gyüjtsétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 19.26
Ne egyetek vérrel valót, * ne varázsoljatok és ne + bűvészkedjetek.
3 Móz. 19.27
A ti hajatokat * kerekdedre ne nyírjátok, a szakállad végét se csúfítsd el.
3 Móz. 19.28
Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, * se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 19.29
A te leányodat meg ne becstelenítsd, paráznaságra adván azt; hogy paráznává ne legyen a föld, és be ne teljék a föld fajtalansággal.
3 Móz. 19.30
Az én szombatjaimat megtartsátok; * szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 19.31
Ne menjetek * ígézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 19.32
Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orczáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 19.33
Hogyha * jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt.
3 Móz. 19.34
Olyan legyen néktek a * jövevény, a ki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt mint magadat, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 19.35
Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és ürmértékben.
3 Móz. 19.36
Igaz mérték, * igaz font, igaz efa, és igaz hin legyen közöttetek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből.
3 Móz. 19.37
Tartsátok meg azért minden rendelésemet és minden végzésemet, és cselekedjetek azok szerint. Én vagyok az Úr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages