4 Móz. 34

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 34
4 Móz. 34.1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 34.2
Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint),
4 Móz. 34.3
Akkor legyen * a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.
4 Móz. 34.4
És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova * Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig.
4 Móz. 34.5
Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom * patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.
4 Móz. 34.6
A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.
4 Móz. 34.7
Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének.
4 Móz. 34.8
A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.
4 Móz. 34.9
És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.
4 Móz. 34.10
A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.
4 Móz. 34.11
És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.
4 Móz. 34.12
Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül.
4 Móz. 34.13
És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;
4 Móz. 34.14
Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket.
4 Móz. 34.15
Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő * örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől.
4 Móz. 34.16
Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 34.17
Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, * és Józsué, a Nún fia.
4 Móz. 34.18
És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.
4 Móz. 34.19
Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.
4 Móz. 34.20
A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.
4 Móz. 34.21
A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.
4 Móz. 34.22
A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.
4 Móz. 34.23
A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.
4 Móz. 34.24
Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.
4 Móz. 34.25
És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.
4 Móz. 34.26
És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.
4 Móz. 34.27
És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.
4 Móz. 34.28
És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.
4 Móz. 34.29
Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages