5 Móz. 30

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 30
5 Móz. 30.1
És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: * az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
5 Móz. 30.2
És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, * és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
5 Móz. 30.3
Akkor visszahozza * az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden + nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
5 Móz. 30.4
Ha az ég * szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;
5 Móz. 30.5
És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.
5 Móz. 30.6
És körülmetéli * az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
5 Móz. 30.7
Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged.
5 Móz. 30.8
Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked.
5 Móz. 30.9
És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.
5 Móz. 30.10
Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
5 Móz. 30.11
Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, * nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
5 Móz. 30.12
Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, * hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
5 Móz. 30.13
Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
5 Móz. 30.14
Sőt felette közel van hozzád * ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
5 Móz. 30.15
Lám elődbe adtam ma néked az életet * és a jót: a halált és a gonoszt.
5 Móz. 30.16
Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
5 Móz. 30.17
Ha pedig elfordul a te szíved, és nem * hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
5 Móz. 30.18
Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
5 Móz. 30.19
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet * és a földet, hogy az életet és + a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
5 Móz. 30.20
Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek * hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT