5 Móz. 33

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 33
5 Móz. 33.1
Ez pedig az áldás, a melylyel megáldá * Mózes, az Istennek embere, Izráel fiait az ő halála előtt.
5 Móz. 33.2
Monda ugyanis: Az Úr a Sinai hegyről jött, és Szeirből támadt fel nékik; Párán hegyéről ragyogott elő, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felől tüzes * törvény vala számukra.
5 Móz. 33.3
Bizony szereti ő a népeket! Mind kezednél vannak az ő szentjei, oda szegődnek, a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet.
5 Móz. 33.4
Törvényt parancsolt * nékünk Mózes, örökségül + Jákób községének.
5 Móz. 33.5
És király lőn Jesurunban, mikor összegyűltek a népnek fejei, és együtt voltak Izráel törzsei.
5 Móz. 33.6
Éljen Rúben és meg ne haljon; és száma legyen embereinek.
5 Móz. 33.7
Ez pedig a Júda áldása; és monda: Hallgasd meg Uram a Júda * szavát, és vidd be őt az ő népéhez. Az ő keze elégséges legyen néki, de légy segítsége az ő szorongatói ellen.
5 Móz. 33.8
Léviről pedig monda: A te Thummimod és Urimod a te kegyes férfiadé, a kit megkísértél Masszában, a * kivel perbe szálltál Mériba vizeinél.
5 Móz. 33.9
A ki azt mondta az ő atyjáról és anyjáról: Nem láttam őt; és az ő atyjafiait nem ismerte, fiaival sem gondolt; mert megtartották a te * beszédedet, és ragaszkodtak szövetségedhez.
5 Móz. 33.10
Tanítják * a te végzéseidre Jákóbot, és a te törvényedre Izráelt; füstölőt tesznek a te orczád elé, és égőáldozatot a te oltárodra.
5 Móz. 33.11
Áldd meg Uram az ő erejét, és az ő kezének munkája legyen kedves előtted! Törd meg derekukat a reá támadóknak és az ő gyűlölőinek, hogy fel ne kelhessenek!
5 Móz. 33.12
Benjáminról monda: Az Úrnak kedveltje! Bátorságban lakozik mellette, fedezi őt minden időben, és az ő vállai között lakik.
5 Móz. 33.13
Józsefről * pedig monda: Áldott az Úrtól az ő földe az égnek kincseivel, a harmattal és az alant elterülő mélységes vizekkel;
5 Móz. 33.14
A nap érlelte drága terméssel, és a hold sarjasztotta drágaságokkal;
5 Móz. 33.15
És az ős hegyek javaival, és az örök halmok drágaságaival;
5 Móz. 33.16
A földnek drágaságaival és bőségével. A * csipkebokorban lakozónak jó kedve szálljon Józsefnek fejére, az ő atyjafiai közül kiválasztottnak koponyájára!
5 Móz. 33.17
Tehenének első fajzása dicsőségére van; szarvai bivalyszarvak; népeket öklel azokkal mindenfelé a földnek széléig. És ezek Efraim * tízezrei és Manassé ezrei.
5 Móz. 33.18
És Zebulonról monda: Örvendj Zebulon a te kimentedben, és te Izsakhár a te sátraidban.
5 Móz. 33.19
Népeket hívogatnak a hegyre, igaz áldozattal áldoznak ott; mert a tengerek bőségét szopják, és a fövénynek rejtett kincseit.
5 Móz. 33.20
És Gádról monda: Áldott az, a ki kiterjeszti Gádot! Mint nőstény oroszlán, úgy lakik, és szétszaggat kart és koponyát.
5 Móz. 33.21
Az elejét nézte ki magának, mert ott volt elrejtve a törvényadó * osztályrésze. De elméne a népnek fejedelmeivel, az Úrnak igazságát cselekedte, és az ő végzését Izráellel együtt.
5 Móz. 33.22
És Dánról monda: Dán oroszlánnak kölyke, a mely Básánból szökik ki.
5 Móz. 33.23
És Nafthaliról monda: Ó Nafthali, a ki az Úrnak jó kedvével bővölködöl és áldásával vagy teljes! Vedd birtokba a tengert és a délt.
5 Móz. 33.24
És Áserről monda: Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az ő atyjafiai előtt kedves, és áztassa lábát olajban.
5 Móz. 33.25
Vas * és réz legyenek a te záraid; és élteden át tartson erőd.
5 Móz. 33.26
Nincs olyan, mint a Jesurun Istene! Az egeken száguld segítségedre, és fenségében * a felhőkön.
5 Móz. 33.27
Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!
5 Móz. 33.28
És bátorságban * lakozik Izráel, egymaga + lesz Jákób forrása a gabona és a bor földén, és az ő egei harmatot csepegnek.
5 Móz. 33.29
Boldog vagy Izráel! Kicsoda olyan mint * te? Nép, a kit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és a ki a te dicsőségednek fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages