Nehem. 1

Teljes szövegű keresés

Nehem. 1
Nehem. 1.1
Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei.
És lőn a Kislév nevű hóban, a huszadik esztendőben, hogy én * Susán várában valék.
Nehem. 1.2
És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyámfiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozódtam tőlök a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől.
Nehem. 1.3
És mondának nékem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban * nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg!
Nehem. 1.4
Hogy pedig meghallám e beszédeket, leültem és sírtam * és keseregtem napokon át, s bőjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt;
Nehem. 1.5
És mondék: Kérlek Uram, mennynek Istene, nagy * és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot + az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak;
Nehem. 1.6
Oh, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, melylyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izráel fiaiért, szolgáidért, és vallást tészek az Izráel fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk!
Nehem. 1.7
Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek a te szolgádnak.
Nehem. 1.8
Oh, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, mondván: Ha ti vétkeztek, én meg * elszélesztelek titeket a népek között;
Nehem. 1.9
Ha pedig megtérendetek hozzám és megtartjátok parancsolataimat és cselekeszitek azokat: még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is * összegyűjtöm őket és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem!
Nehem. 1.10
És ők a te szolgáid és a te néped, a kiket megszabadítottál * a te nagy erőd által és a te erős kezed által!
Nehem. 1.11
Kérlek oh Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésökre, a kik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon * ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages