Nehem. 10

Teljes szövegű keresés

Nehem. 10
Nehem. 10.1
A megpecsételt kötéseken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás;
Nehem. 10.2
Serája, Azariás, * Jeremiás,
Nehem. 10.3
Pashur, Amaria, Malakiás,
Nehem. 10.4
Hattus, Sebánia, Malluk,
Nehem. 10.5
Hárim, Merémóth, Abdiás,
Nehem. 10.6
Dániel, Ginnethón, * Bárukh,
Nehem. 10.7
Mesullám, Abija, Mijámin,
Nehem. 10.8
Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok * voltak.
Nehem. 10.9
A Léviták pedig * ezek: Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel,
Nehem. 10.10
És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán,
Nehem. 10.11
Mika, Rehób, Hasábia,
Nehem. 10.12
Zakkur, Serébia, Sebánia,
Nehem. 10.13
Hódija, Báni, Beninu.
Nehem. 10.14
A nép fejei pedig ezek: Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni,
Nehem. 10.15
Bunni, Azgád, Bébai,
Nehem. 10.16
Adonija, Bigvai, Adin,
Nehem. 10.17
Áter, Ezékiás, Azzur,
Nehem. 10.18
Hódija, Hásum, Bésai,
Nehem. 10.19
Hárif, Anathóth, Nébai,
Nehem. 10.20
Magpiás, Mesullám, Hézir,
Nehem. 10.21
Mesézabel, Sádók, Jaddua,
Nehem. 10.22
Pelátia, Hanán, Anája,
Nehem. 10.23
Hóseás, Hanánia, Hásub,
Nehem. 10.24
Hallóhes, Pilha, Sóbek,
Nehem. 10.25
Rehum, Hasabná, Maaszéja,
Nehem. 10.26
És Ahija, Hanán, Anán,
Nehem. 10.27
Mallukh, Hárim, * Baána.
Nehem. 10.28
És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, * az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala,
Nehem. 10.29
Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten * törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit;
Nehem. 10.30
És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül * a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak,
Nehem. 10.31
És hogy a föld népeitől, * akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a + földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást.
Nehem. 10.32
És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust * esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára,
Nehem. 10.33
A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra * és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján viendő áldozatokra, az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára;
Nehem. 10.34
Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen * az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben,
Nehem. 10.35
És hogy felviszszük földünknek első * zsengéjét és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába;
Nehem. 10.36
Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva * a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában.
Nehem. 10.37
És a mi lisztjeinknek, * felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a + tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban.
Nehem. 10.38
És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék * fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba;
Nehem. 10.39
Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk * el a mi Istenünknek házát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages