Nehem. 3

Teljes szövegű keresés

Nehem. 3
Nehem. 3.1
És fölkele Eliásib, a főpap és atyjafiai, a papok és építék a juhok kapuját; ők szentelék meg azt és állíták fel annak ajtait; építék pedig a kőfalat a Meáh toronyig, a melyet megszentelének, s azután Hanánel * tornyáig;
Nehem. 3.2
És ő mellette építének a Jerikóbeliek, ezek mellett pedig épített Zakkur * az Imri fia;
Nehem. 3.3
A halaknak kapuját pedig építék a Hasszenáa * fiai, ők gerendázák be azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait;
Nehem. 3.4
Mellettök javítgatá a kőfalat Merémóth, Uriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabéel fiának a fia, és ő mellette javítgatott Sádók, * Baána fia.
Nehem. 3.5
Ezek mellett pedig javítgatának a Tékoabeliek, a kiknek előkelői azonban nem hajták nyakukat az ő Urok munkájának * jármába.
Nehem. 3.6
Az ó-város kapuját pedig javítgaták Jójada, a Pászéah fia és Mesullám, a Beszódia fia; * ők gerendázák be azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait;
Nehem. 3.7
És mellettök javítgatott a Gibeonból való Melátia és a Meronothból való Jádón, * Gibeonnak és Mispának lakosai, a folyóvizen túl való helytartónak hivatala helyéig;
Nehem. 3.8
Mellettök javítgatott Uzziel, Harhajának fia * az ötvösökkel, és ő mellette javítgatott Hanánia, a kenet-készítők egyike, és megerősíték Jeruzsálemet mind a széles kőfalig;
Nehem. 3.9
Mellettök javítgatott Refája, Húr fia, a ki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme vala;
Nehem. 3.10
Mellette javítgatott Jedája, Harumáf fia, és pedig a maga háza ellenébe, és mellette javítgatott Hattus, Hasabneja * fia.
Nehem. 3.11
A kőfal másik darabját javítgatá Malkija, * Hárim fia és Hassub, a Pahath-Moáb fia, és a kemenczéknek tornyát.
Nehem. 3.12
És mellettök javítgatott Sallum, Hallóhés fia, a ki fejedelme * vala a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének, ő és az ő leányai.
Nehem. 3.13
A völgy kapuját javítgaták Hánun és * Zánoah lakói, ők építék meg azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait; és a kőfalból ezer singet a szemét-kapuig.
Nehem. 3.14
A szemét-kaput pedig javítgatá Malkija, Rékáb fia, Beth-Hakkerem tartományának fejedelme, ő építé meg azt és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait.
Nehem. 3.15
És a forrásnak kapuját javítgatá Sallum, a Kól-Hóze fia, Mispa tartományának fejedelme, * ő építé meg és héjazá be azt és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait; és a Selah tó kőfalát a király kertje felé, mind a garádicsokig, melyeken a Dávid városából alájőnek.
Nehem. 3.16
Ő utána javítgata Nehémiás, * Azbuk fia, Béth-Sur tartománya felének fejedelme, a Dávid sírjai ellenébe való helyig, és az újonnan készült tóig, és a vitézek házáig.
Nehem. 3.17
Ő utána javítgatának a Léviták: Rehum, Báni fia, a ki mellett javítgata Hasábia, Kéila tartománya felének fejedelme, * tartománya lakosaival;
Nehem. 3.18
Ő utána javítgatának atyjokfiai: Bavvai, a Hénadád * fia, Kéila tartománya másik felének fejedelme;
Nehem. 3.19
Javítgatá pedig ő mellette Ézer, Jésuának fia, Mispa fejedelme, a kőfal egy másik darabját, a szegleten levő fegyveresház felmenetelének ellenébe;
Nehem. 3.20
Ő utána Bárukh, Zakkai * fia javítgatá buzgósággal a kőfal egy másik darabját, a szeglettől fogva Eliásib főpap házának ajtajáig:
Nehem. 3.21
Ő utána javítgata * Merémóth Uriásnak fia, a ki Hakkós fia vala, egy másik darabot, Eliásib házának ajtajától Eliásib házának végéig;
Nehem. 3.22
Ő utána javítgatának a * papok, a környék férfiai;
Nehem. 3.23
Ezek után javítgata Benjámin és Hassub, az ő házok ellenébe, utánok pedig javítgata Azariás, * Maaséja fia - a ki Ananiás fia vala - az ő háza mellett;
Nehem. 3.24
Ő utánok javítgata Binnui, a Hénadád * fia egy másik darabot, Azáriás házától mind a zugig és szegletig;
Nehem. 3.25
Továbbá Palál, az Uzai fia, a szegletnek és a felső toronynak ellenébe, mely a király házából a tömlöcz udvaránál * emelkedik ki; utána pedig Pedája, a Parós fia;
Nehem. 3.26
(A Léviták szolgái * pedig laknak vala az Ófelben, a vizek kapujának ellenéig napkelet felé és a kiemelkedő torony ellenéig;)
Nehem. 3.27
Ő utána javítgatának a Tékoabeliek egy másik darabot * a kiemelkedő nagy toronynak ellenétől fogva az Ófel kőfaláig;
Nehem. 3.28
A lovak kapuján felül javítgatának a papok, * kiki az ő házának ellenébe;
Nehem. 3.29
Utánok javítgata Sádók, Immér fia az ő háza ellenébe; és ő utána javítgata Semája, Sekaniás fia, a napkeleti kapu őrizője; *
Nehem. 3.30
Ő utána javítgata Hananiás, Selemiás fia és Hánun, Sáláfnak hatodik fia egy másik darabot; utánok javítgata Mesullám, * Berekiás fia, az ő szobája ellenébe;
Nehem. 3.31
Utána javítgata Malkija, az ötvösök egyike, a Léviták * szolgáinak és a kereskedőknek házáig, a törvénytevő ház kapujának ellenébe, a szegletnek hágójáig;
Nehem. 3.32
A szeglet hágója és a juhok kapuja között pedig javítgatának az ötvösök és a kereskedők.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages