Fil. 4

Teljes szövegű keresés

Fil. 4
Fil. 4.1
Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim! *
Fil. 4.2
Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. *
Fil. 4.3
Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. *
Fil. 4.4
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! *
Fil. 4.5
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! *
Fil. 4.6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. *
Fil. 4.7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. *
Fil. 4.8
Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok. *
Fil. 4.9
A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. *
Fil. 4.10
Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. *
Fil. 4.11
Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. *
Fil. 4.12
Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. *
Fil. 4.13
Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. *
Fil. 4.14
Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. *
Fil. 4.15
Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: *
Fil. 4.16
Mert már Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre. *
Fil. 4.17
Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. *
Fil. 4.18
Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. *
Fil. 4.19
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. *
Fil. 4.20
Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. *
Fil. 4.21
Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak. *
Fil. 4.22
Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.
Fil. 4.23
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages