Gal. 6

Teljes szövegű keresés

Gal. 6
Gal. 6.1
Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, * ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
Gal. 6.2
Egymás terhét hordozzátok, * és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
Gal. 6.3
Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.
Gal. 6.4
Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.
Gal. 6.5
Mert kiki a maga terhét hordozza. *
Gal. 6.6
A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával. *
Gal. 6.7
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
Gal. 6.8
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
Gal. 6.9
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, * mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
Gal. 6.10
Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel. *
Gal. 6.11
Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel!
Gal. 6.12
A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.
Gal. 6.13
Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.
Gal. 6.14
Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus * keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.
Gal. 6.15
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, * hanem az új teremtés. +
Gal. 6.16
És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.
Gal. 6.17
Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. *
Gal. 6.18
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel * atyámfiai! Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages