1 Kor. 6

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 6
1 Kor. 6.1
Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?
1 Kor. 6.2
Nem tudjátok-é, hogy a szentek a * világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?
1 Kor. 6.3
Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?
1 Kor. 6.4
Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.
1 Kor. 6.5
Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?
1 Kor. 6.6
Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt?
1 Kor. 6.7
Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek * egymással. Miért + nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt?
1 Kor. 6.8
Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még * pedig atyátokfiainak.
1 Kor. 6.9
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; * se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
1 Kor. 6.10
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
1 Kor. 6.11
Ilyenek * voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, + de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
1 Kor. 6.12
Minden szabad nékem, de * nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.
1 Kor. 6.13
Az eledelek * a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak + rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.
1 Kor. 6.14
Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, * minket is feltámaszt az ő hatalma által.
1 Kor. 6.15
Nem tudjátok-é, hogy a ti * testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
1 Kor. 6.16
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test * vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.
1 Kor. 6.17
A ki pedig az Úrral egyesül, * egy lélek ő vele.
1 Kor. 6.18
Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.
1 Kor. 6.19
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, * a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi + vagytok?
1 Kor. 6.20
Mert áron * vétettetek meg; dicsőítsétek + azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages