2 Kor. 13

Teljes szövegű keresés

2 Kor. 13
2 Kor. 13.1
Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két * vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog.
2 Kor. 13.2
Előre megmondtam és előre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most * is távollétemben írom azoknak, a kik ezelőtt vétkeztek, és a többieknek mind, hogy ha ismét odamegyek, nem leszek kíméletes;
2 Kor. 13.3
Mert hát az általam szóló Krisztusnak bizonyságát keresitek, a ki irányotokban nem erőtelen, hanem erős ti bennetek.
2 Kor. 13.4
Mert noha megfeszíttetett * erőtelenségből, mindazáltal + él Istennek hatalmából. És noha mi erőtelenek vagyunk benne, de vele együtt élünk majd Isten erejéből ti nálatok.
2 Kor. 13.5
Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat * próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus + Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
2 Kor. 13.6
De reménylem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok.
2 Kor. 13.7
Az Istent pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek; nem hogy mi méltóknak láttassunk, hanem hogy ti a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy méltatlanok legyünk.
2 Kor. 13.8
Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.
2 Kor. 13.9
Mert örvendünk, ha mi * erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok; ezt pedig kérjük is, a ti tökéletesedésetekért.
2 Kor. 13.10
Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben * ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, + a melyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra.
2 Kor. 13.11
Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, * épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben + éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene ** lészen veletek.
2 Kor. 13.12
Köszöntsétek * egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan.
2 Kor. 13.13
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages