Róm. 10

Teljes szövegű keresés

Róm. 10
Róm. 10.1
Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.
Róm. 10.2
Mert bizonyságot * teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de + nem megismerés szerint.
Róm. 10.3
Mert az Isten igazságát nem * ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
Róm. 10.4
Mert a törvény vége Krisztus * minden hívőnek igazságára.
Róm. 10.5
Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy a ki * azokat cselekeszi, él azok által.
Róm. 10.6
A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd * a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztus aláhozza;)
Róm. 10.7
Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)
Róm. 10.8
De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és * a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk.
Róm. 10.9
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, * és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
Róm. 10.10
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal * teszünk pedig vallást az idvességre.
Róm. 10.11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz * ő benne, meg nem szégyenül.
Róm. 10.12
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik * őt segítségül hívják.
Róm. 10.13
Mert minden, a ki * segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
Róm. 10.14
Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
Róm. 10.15
Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a * békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek!
Róm. 10.16
De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! * Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
Róm. 10.17
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
Róm. 10.18
De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész * földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök.
Róm. 10.19
De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én * titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.
Róm. 10.20
Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak * azok, a kik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, a kik felőlem nem kérdezősködtek.
Róm. 10.21
Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon * kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages