Róm. 7

Teljes szövegű keresés

Róm. 7
Róm. 7.1
Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, a míg él?
Róm. 7.2
Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal * a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.
Róm. 7.3
Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; * ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
Róm. 7.4
Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste * által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
Róm. 7.5
Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek * a halálnak;
Róm. 7.6
Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; * hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.
Róm. 7.7
Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a * törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.
Róm. 7.8
De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.
Róm. 7.9
Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,
Róm. 7.10
Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem * halálomra van.
Róm. 7.11
Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.
Róm. 7.12
Azért ám a törvény szent, * és a parancsolat szent és igaz és jó.
Róm. 7.13
Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.
Róm. 7.14
Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én * testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
Róm. 7.15
Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.
Róm. 7.16
Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.
Róm. 7.17
Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.
Róm. 7.18
Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; * mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.
Róm. 7.19
Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.
Róm. 7.20
Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. *
Róm. 7.21
Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. *
Róm. 7.22
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;
Róm. 7.23
De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, * és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
Róm. 7.24
Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
Róm. 7.25
Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT