2 Tim. 3

Teljes szövegű keresés

2 Tim. 3
2 Tim. 3.1
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2 Tim. 3.2
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, * szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
2 Tim. 3.3
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
2 Tim. 3.4
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
2 Tim. 3.5
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, * de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
2 Tim. 3.6
Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,
2 Tim. 3.7
Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.
2 Tim. 3.8
Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, * akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
2 Tim. 3.9
De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.
2 Tim. 3.10
Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, * hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
2 Tim. 3.11
Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek * Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
2 Tim. 3.12
De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, * üldöztetni fognak.
2 Tim. 3.13
A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.
2 Tim. 3.14
De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől * tanultad,
2 Tim. 3.15
És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.
2 Tim. 3.16
A teljes írás * Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
2 Tim. 3.17
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages