2 Pét. 3

Teljes szövegű keresés

2 Pét. 3
2 Pét. 3.1
Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által * serkentgetem;
2 Pét. 3.2
Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott * beszédekről, és az Úrnak és + Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
2 Pét. 3.3
Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, * a kik saját kívánságaik szerint járnak,
2 Pét. 3.4
És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének * ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.
2 Pét. 3.5
Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; *
2 Pét. 3.6
A melyek által az akkori világ vízzel * elboríttatván elveszett:
2 Pét. 3.7
A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó * által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának + napjára.
2 Pét. 3.8
Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, * hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
2 Pét. 3.9
Nem késik el az ígérettel az * Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki + megtérésre jusson.
2 Pét. 3.10
Az Úr napja pedig úgy jő * majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és + a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
2 Pét. 3.11
Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben * és kegyességben, +
2 Pét. 3.12
A kik várjátok * és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
2 Pét. 3.13
De új eget * és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.
2 Pét. 3.14
Annakokáért szeretteim, ezeket várván *, igyekezzetek, hogy + szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
2 Pét. 3.15
És a mi * Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.
2 Pét. 3.16
Szinte minden levelében is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.
2 Pét. 3.17
Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől * elragadtatva, a saját erősségetekből + ki ne essetek;
2 Pét. 3.18
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak * ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages