1 Sám. 8

Teljes szövegű keresés

1 Sám. 8
1 Sám. 8.1
És lőn, hogy a mikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tevé bírákká Izráel felett.
1 Sám. 8.2
Elsőszülött fiának pedig Joel volt a neve és a másodiknak Abia, kik Beérsebában * bíráskodtak.
1 Sám. 8.3
De fiai nem járának az ő útjain, hanem a telhetetlenség után indulának, és ajándékot fogadának el, és elfordíták az igaz * ítéletet.
1 Sám. 8.4
Összegyűlének azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába.
1 Sám. 8.5
És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért válaszsz * nékünk királyt, a ki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás.
1 Sám. 8.6
Azonban Sámuelnek nem tetszék a beszéd, hogy azt mondák: Adj nékünk királyt, a ki ítéljen felettünk. És könyörge Sámuel az Úrhoz.
1 Sám. 8.7
És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, a mit mondanak néked, mert nem téged útáltak meg, hanem engem útáltak meg, hogy ne uralkodjam felettök.
1 Sám. 8.8
Mindama cselekedetek szerint, a melyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, a melyen kihoztam őket Égyiptomból, egészen a mai napig (hogy elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak): veled is a szerint cselekesznek.
1 Sám. 8.9
Most azért hallgass szavukra; mindazáltal tégy ellenök bizonyságot, és add tudtokra a király hatalmát, a ki uralkodni fog felettök.
1 Sám. 8.10
És Sámuel megmondá az Úrnak minden beszédeit a népnek, mely tőle királyt kért.
1 Sám. 8.11
És monda: A királynak, a ki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma: fiaitokat elveszi és szekér vezetőivé és lovasaivá teszi őket, és szekere előtt futnak.
1 Sám. 8.12
Ezredesekké teendi őket, és hadnagyokká ötven ember felett; velök szántatja meg barázdáit, és velök végezteti aratását, készítteti hadi szerszámait és harczi szekereihez az eszközöket.
1 Sám. 8.13
Leányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnéknak és sütőknek.
1 Sám. 8.14
Elveszi legjobb szántóföldeiteket, szőlőhegyeiteket és olajfás kerteiteket, és szolgáinak adja.
1 Sám. 8.15
Veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja, és főbb embereinek és szolgáinak adja.
1 Sám. 8.16
Elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezteti azokkal.
1 Sám. 8.17
Barmaitokat megdézsmálja, és ti szolgái lesztek néki.
1 Sám. 8.18
És panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket.
1 Sám. 8.19
A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és mondának: Nem! hanem király legyen felettünk.
1 Sám. 8.20
És mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezesse a mi harczainkat.
1 Sám. 8.21
És miután Sámuel meghallgatta a népnek minden szavát, megmondta azokat az Úrnak.
1 Sám. 8.22
És monda az Úr Sámuelnek: Hallgass szavokra, és adj nékik királyt. És Sámuel monda Izráel férfiainak: Menjetek el haza, ki-ki az ő városába.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages