Zsolt. 18

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 18
Zsolt. 18.1
Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította * őt minden ellenségének kezéből, és a Saul kezéből.
Zsolt. 18.2
És monda: Szeretlek Uram, én erősségem!
Zsolt. 18.3
Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, * ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.
Zsolt. 18.4
Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. *
Zsolt. 18.5
Halál kötelei vettek körül, * s az istentelenség árjai rettentettek engem.
Zsolt. 18.6
A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem.
Zsolt. 18.7
Szükségemben az Urat hívtam, és az én * Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe.
Zsolt. 18.8
Megindult, * megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; és megindultak, mert haragra gyúlt.
Zsolt. 18.9
Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő * tűz; izzó szén gerjedt belőle.
Zsolt. 18.10
Lehajtotta * az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt.
Zsolt. 18.11
Kérubon * haladt és röpült, és a szelek + szárnyain suhant.
Zsolt. 18.12
A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora * körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek.
Zsolt. 18.13
Az előtte lévő fényességből * felhőin jégeső tört át és + eleven szén.
Zsolt. 18.14
És dörgött az Úr * a mennyekben, és a Magasságos zengett; + és jégeső hullt és eleven szén.
Zsolt. 18.15
És kibocsátá nyilait és elszéleszté azokat, * villámokat szórt és megháborította azokat.
Zsolt. 18.16
És meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a világ fundamentomai; a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fuvásától.
Zsolt. 18.17
Lenyúlt a magasból és felvett engem; kivont * engem nagy vizekből.
Zsolt. 18.18
Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, * s az én gyűlölőimtől, a kik hatalmasabbak voltak nálamnál.
Zsolt. 18.19
Rám jöttek * veszedelmem napján; de az Úr volt az én támaszom.
Zsolt. 18.20
És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.
Zsolt. 18.21
Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, * kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem;
Zsolt. 18.22
Mert megőriztem * az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől.
Zsolt. 18.23
Mert minden * ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól.
Zsolt. 18.24
És tökéletes * voltam előtte, őrizkedtem + az én vétkemtől.
Zsolt. 18.25
És megfizetett nékem az Úr az én igazságom * szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei előtt van.
Zsolt. 18.26
Az irgalmashoz * irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.
Zsolt. 18.27
A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás * vagy.
Zsolt. 18.28
Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket * megalázod;
Zsolt. 18.29
Mert te gyujtod * meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az én + sötétségemet.
Zsolt. 18.30
Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által * kőfalon is átugrom.
Zsolt. 18.31
Az Istennek * útja tökéletes; az Úrnak + beszéde tiszta; paizsuk ** ő mindazoknak, a kik bíznak benne.
Zsolt. 18.32
Mert kicsoda Isten * az Úron kivül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?
Zsolt. 18.33
Az Isten, a ki felövez * engem erővel, és tökéletessé teszi útamat:
Zsolt. 18.34
Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az * én magas helyeimre állít engem.
Zsolt. 18.35
Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják * az érczíjat.
Zsolt. 18.36
És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te * jóvoltod felmagasztalt engem.
Zsolt. 18.37
Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.
Zsolt. 18.38
Üldözöm * ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek.
Zsolt. 18.39
Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak.
Zsolt. 18.40
Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelőket.
Zsolt. 18.41
És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az * én gyűlölőimet elpusztíthattam.
Zsolt. 18.42
Kiáltottak, de nem volt szabadító, az * Úrhoz és nem felelt nékik.
Zsolt. 18.43
És apróra törtem őket, a milyen a szél elé való por, és megtapodtam őket mint utcza * sarát.
Zsolt. 18.44
Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól; nemzetek * fejévé tettél engem; oly nép szolgál nékem, a melyet nem ismertem.
Zsolt. 18.45
A mint hall a fülök, engedelmeskednek, és idegenek * is hizelegnek nékem.
Zsolt. 18.46
Az idegenek * elepedtek, és reszketve jőnek elő zárt helyeikből.
Zsolt. 18.47
Él az Úr és áldott * az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
Zsolt. 18.48
Az Isten, a ki * bosszút áll értem, és népeket hajlít alám;
Zsolt. 18.49
A ki megment engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz * engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem.
Zsolt. 18.50
Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek * között, és éneket zengek a te nevednek.
Zsolt. 18.51
Nagy segítséget ád az ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az * ő magvával mindörökké.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages