Zsolt. 37

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 37
Zsolt. 37.1
Dávidé.
Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne * irígykedjél a gonosztevőkre.
Zsolt. 37.2
Mert hirtelen * levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak.
Zsolt. 37.3
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.
Zsolt. 37.4
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
Zsolt. 37.5
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
Zsolt. 37.6
Felhozza a te * igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
Zsolt. 37.7
Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.
Zsolt. 37.8
Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!
Zsolt. 37.9
Mert az * elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet.
Zsolt. 37.10
Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott.
Zsolt. 37.11
A szelidek pedig öröklik a földet, és * gyönyörködnek nagy békességben.
Zsolt. 37.12
Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá:
Zsolt. 37.13
Az Úr * neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja.
Zsolt. 37.14
Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket;
Zsolt. 37.15
De fegyverök saját szívökbe hat, és ívök eltörik.
Zsolt. 37.16
Jobb a kevés * az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága.
Zsolt. 37.17
Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat * támogatja az Úr.
Zsolt. 37.18
Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz.
Zsolt. 37.19
Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, * és jóllaknak az éhség napjaiban.
Zsolt. 37.20
De a gonoszok * elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el.
Zsolt. 37.21
Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet, de az igaz irgalmas * és adakozó.
Zsolt. 37.22
Mert a kiket ő megáld, öröklik a földet, és a kiket ő megátkoz, kivágattatnak azok.
Zsolt. 37.23
Az Úr * szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját + kedveli.
Zsolt. 37.24
Ha elesik, * nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.
Zsolt. 37.25
Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá * lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.
Zsolt. 37.26
Mindennapon * irgalmatoskodik és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott.
Zsolt. 37.27
Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és * megmaradsz mindörökké.
Zsolt. 37.28
Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig * kiirtja.
Zsolt. 37.29
Az igazak öröklik * a földet, és mindvégig rajta lakoznak.
Zsolt. 37.30
Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.
Zsolt. 37.31
Istenének törvénye * van szívében, lépései nem ingadoznak.
Zsolt. 37.32
Leselkedik a * gonosz az igazra, és halálra keresi azt;
Zsolt. 37.33
De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik.
Zsolt. 37.34
Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet; és meglátod, a mikor kiirtatnak a gonoszok.
Zsolt. 37.35
Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa;
Zsolt. 37.36
De elmult * és ímé nincsen! kerestem, de nem található.
Zsolt. 37.37
Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, * mert a jövendő a béke emberéé.
Zsolt. 37.38
De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak * vége pusztulás.
Zsolt. 37.39
Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; ő az ő erősségök * a háborúság idején.
Zsolt. 37.40
Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól * és megsegíti őket, mert ő benne bíznak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages