Zsolt. 50

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 50
Zsolt. 50.1
Asáf zsoltára.
Az Istenek * Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig.
Zsolt. 50.2
A * Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.
Zsolt. 50.3
Eljön * a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél.
Zsolt. 50.4
Hívja * az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje + népét:
Zsolt. 50.5
Gyűjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erősítik * szövetségemet!
Zsolt. 50.6
És az egek kijelentik * az ő igazságát, mert az Isten biró. Szela.
Zsolt. 50.7
Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, * hadd tegyek bizonyságot rólad; Isten vagyok én, a te + Istened.
Zsolt. 50.8
Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égőáldozataid szüntelen előttem vannak.
Zsolt. 50.9
De nem fogadhatok * el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból;
Zsolt. 50.10
Mert * enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.
Zsolt. 50.11
Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam.
Zsolt. 50.12
Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ * és ennek mindene.
Zsolt. 50.13
Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é?
Zsolt. 50.14
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek * fogadásidat!
Zsolt. 50.15
És hívj segítségül * engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz + engem.
Zsolt. 50.16
A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?
Zsolt. 50.17
Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad * mögé veted rendelésimet!
Zsolt. 50.18
Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök.
Zsolt. 50.19
A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző.
Zsolt. 50.20
Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod.
Zsolt. 50.21
Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan * vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat.
Zsolt. 50.22
Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak * menthetetlenül:
Zsolt. 50.23
A ki hálával áldozik, * az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages