Zsolt. 55

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 55
Zsolt. 55.1
Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.
Zsolt. 55.2
Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;
Zsolt. 55.3
Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!
Zsolt. 55.4
Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért: mert * hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem.
Zsolt. 55.5
Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.
Zsolt. 55.6
Félelem * és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.
Zsolt. 55.7
Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.
Zsolt. 55.8
Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela.
Zsolt. 55.9
Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgószélből.
Zsolt. 55.10
Rontsd meg Uram, és oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és háborgást látok a városban.
Zsolt. 55.11
Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban.
Zsolt. 55.12
Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság.
Zsolt. 55.13
Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől:
Zsolt. 55.14
Hanem te, hozzám hasonló halandó, én * barátom és ismerősöm,
Zsolt. 55.15
A kik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.
Zsolt. 55.16
A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.
Zsolt. 55.17
Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
Zsolt. 55.18
Estve, reggel * és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.
Zsolt. 55.19
Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.
Zsolt. 55.20
Meghallja * Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.
Zsolt. 55.21
Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre; megszegte az ő szövetségét.
Zsolt. 55.22
A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.
Zsolt. 55.23
Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
Zsolt. 55.24
Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek * felét sem élik meg; én pedig te benned bízom.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT