Zsolt. 69

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 69
Zsolt. 69.1
Az éneklőmesternek a sósannimra; Dávidé.
Zsolt. 69.2
Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek * lelkemig hatottak.
Zsolt. 69.3
Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat * elborít engem.
Zsolt. 69.4
Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt * a torkom; szemeim elbágyadtak, várván Istenemet.
Zsolt. 69.5
Többen vannak fejem hajszálainál, a kik ok nélkül gyűlölnek engem; hatalmasok a vesztemre törők, a kik ellenségeim alap nélkül; a mit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem!
Zsolt. 69.6
Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te előtted:
Zsolt. 69.7
Ne szégyenüljenek * meg miattam, a kik te benned remélnek, Uram, Seregeknek Ura! Ne pironkodjanak miattam, a kik téged keresnek, oh Izráelnek Istene!
Zsolt. 69.8
Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orczámat.
Zsolt. 69.9
Atyámfiai előtt * idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynyé.
Zsolt. 69.10
Mivel a te házadhoz való féltő szeretet * emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai + hullanak reám.
Zsolt. 69.11
Ha sírok és bőjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik.
Zsolt. 69.12
Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik.
Zsolt. 69.13
A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek.
Zsolt. 69.14
Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, * oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel.
Zsolt. 69.15
Ments ki engem az * iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből;
Zsolt. 69.16
Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem!
Zsolt. 69.17
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám;
Zsolt. 69.18
És ne rejtsd el orczádat a te szolgádtól; * mert szorongattatom nagyon: siess, hallgass meg engem!
Zsolt. 69.19
Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg * azt; az én ellenségeimért szabadíts meg engem.
Zsolt. 69.20
Te tudod az én * gyalázatomat, szégyenemet + és pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat.
Zsolt. 69.21
A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de nem találék.
Zsolt. 69.22
Sőt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban * eczettel itatnak vala engem.
Zsolt. 69.23
Legyen az ő * asztalok előttök tőrré, és a bátorságosoknak hálóvá.
Zsolt. 69.24
Setétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak; és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá.
Zsolt. 69.25
Öntsd ki a te haragodat reájok, és a te haragodnak búsulása érje utól őket.
Zsolt. 69.26
Legyen az ő * palotájok puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos;
Zsolt. 69.27
Mert a kit te megvertél, azt * üldözik, és a tőled sujtottak fájdalmát szólják meg.
Zsolt. 69.28
Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el.
Zsolt. 69.29
Töröltessenek ki az élők * könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak.
Zsolt. 69.30
Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh Isten, a te segedelmed!
Zsolt. 69.31
Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.
Zsolt. 69.32
És kedvesebb * lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál.
Zsolt. 69.33
Látják ezt majd a szenvedők és örülnek; * ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek!
Zsolt. 69.34
Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg.
Zsolt. 69.35
Dicsérjék őt az * egek és a föld; a tengerek és a mi csak mozog azokban!
Zsolt. 69.36
Mert megtartja Isten * a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott lakoznak majd és bírni fogják azt.
Zsolt. 69.37
És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, a kik szeretik az ő nevét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT