Gal 1

Teljes szövegű keresés

Gal 1
Gal 1.1
Pál, aki nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus, és az őt a halálából föltámasztó Atyaisten által apostol,
Gal 1.2
és minden itteni testvér Galácia egyházainak:
Gal 1.3
Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól,
Gal 1.4
aki odaadta magát bűneinkért, hogy kiragadjon minket ebből a jelen gonosz világból, Istenünk és Atyánk rendelése szerint.
Gal 1.5
Övé legyen a dicsőség örökkön-örökké! Amen.
Gal 1.6
Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz,
Gal 1.7
jóllehet nincs más, legföljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát.
Gal 1.8
De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!
Gal 1.9
Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok, átkozott legyen!
Gal 1.10
Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája.
Gal 1.11
Biztosítalak benneteket, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való.
Gal 1.12
Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.
Gal 1.13
Hallhattátok már, hogy azelőtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam: könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát és a romlására törtem.
Gal 1.14
A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert fölöttébb buzgó követője voltam atyáim hagyományainak.
Gal 1.15
De amikor tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott,
Gal 1.16
hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre,
Gal 1.17
és Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba.
Gal 1.18
Három év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig.
Gal 1.19
Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét.
Gal 1.20
Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem hazugság.
Gal 1.21
Azután elmentem Szíria és Kilikia tartományba.
Gal 1.22
Júdea Krisztusban hívő egyházai tehát személyesen nem ismertek meg.
Gal 1.23
Csak hallomásból tudták rólam: Aki valamikor üldözött bennünket, most hirdeti a hitet, amelynek azelőtt a romlására tört.
Gal 1.24
És magasztalták értem az Istent!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages