Jn 7

Teljes szövegű keresés

Jn 7
Jn 7.1
Jézus ezután bejárja Galileát, Júdeába nem akart menni, mert a zsidók az életére törtek.
Jn 7.2
Közeledett a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.
Jn 7.3
Ezért testvérei így szóltak hozzá: „Kelj útra, és menj el Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet.
Jn 7.4
Hisz senki sem működik titokban, ha azt akarja, hogy tudomást szerezzenek róla. Ha képes vagy ilyenekre, akkor lépj a világ színe elé.”
Jn 7.5
Testvérei sem hittek ugyanis benne.
Jn 7.6
Jézus ezt válaszolta nekik: „Nekem még nem érkezett el az időm, de nektek mindig megfelelő az idő.
Jn 7.7
Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert bizonyítom, hogy gonoszak a tetteik.
Jn 7.8
Menjetek hát föl az ünnepre, én azonban nem megyek föl erre az ünnepre, mert még nem telt be az időm.”
Jn 7.9
Ezt mondta nekik, s ott maradt Galileában.
Jn 7.10
De azután, hogy testvérei fölmentek az ünnepre, őmaga is fölment, csak nem nyilvánosan, hanem titokban.
Jn 7.11
A zsidók keresték az ünnepen. „Hol van?” - kérdezgették,
Jn 7.12
s a nép körében sokat emlegették. Némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások meg azt, hogy félrevezeti a népet.
Jn 7.13
De a zsidóktól való félelmében senki sem beszélt nyíltan róla.
Jn 7.14
Amikor már eltelt az ünnep fele, Jézus fölment a templomba, és tanított.
Jn 7.15
A zsidók csodálkozva mondogatták: „Hogy ismerheti így az Írásokat, amikor nem is tanulta?”
Jn 7.16
Jézus így felelt nekik: „Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött.
Jn 7.17
Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, meggyőződhet róla, vajon Istentől való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek.
Jn 7.18
Aki magától beszél, a saját dicsőségét keresi. Aki azonban annak dicsőségén munkálkodik, aki őt küldte, az igaz, s nincs benne hamisság.
Jn 7.19
Hát nem adott nektek Mózes törvényt? Mégsem tartja meg egyiketek sem a törvényt. Miért törtök az életemre?”
Jn 7.20
„Te ördögtől megszállott - szólt közbe a nép -, ugyan ki tör az életedre?”
Jn 7.21
Jézus azonban folytatta: „Egyetlen egy tettet vittem végbe, s mindnyájan megütköztök rajta.
Jn 7.22
Mózes parancsot adott a körülmetélésre - bár nem Mózestől eredt, hanem az ősatyáktól -, és szombaton is elvégzitek a körülmetélést.
Jn 7.23
Ha tehát szombaton is körülmetélkedhet az ember, hogy Mózes törvénye csorbát ne szenvedjen, miért acsarkodtok ellenem, amiért egy embert meggyógyítottam szombaton?
Jn 7.24
Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek!”
Jn 7.25
A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: „Ugye, ez az, akit halálra keresnek?
Jn 7.26
S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az elöljárók, hogy ő a Messiás?
Jn 7.27
Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.”
Jn 7.28
Jézus a templomban tanítva ezt felelte rá: „Igen, ismertek, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz küldött, akit ti nem ismertek.
Jn 7.29
Én azonban ismerem, mert tőle vagyok és ő küldött.”
Jn 7.30
Erre el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet, mert még nem érkezett el az órája.
Jn 7.31
A népből sokan hittek benne. „Hát több csodajelet visz végbe, ha eljön a Messiás, mint amennyit ez végbevitt?” - kérdezgették.
Jn 7.32
A farizeusoknak fülükbe jutott, hogy a nép titokban így beszél róla. Ezért a főpapok és a farizeusok elküldték szolgáikat, hogy fogják el.
Jn 7.33
Ekkor Jézus azt mondta: „Már csak rövid ideig vagyok veletek, aztán visszatérek ahhoz, aki küldött.
Jn 7.34
Keresni fogtok, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.”
Jn 7.35
Erre a zsidók tanakodni kezdtek: „Vajon hová akar menni, ahol nem találjuk meg? Csak nem a szórványban élő görögökhöz készül, hogy tanítsa őket?
Jn 7.36
Mit jelent, amit mondott: Keresni fogtok, de nem találtok, s ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?”
Jn 7.37
Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék,
Jn 7.38
aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.”
Jn 7.39
Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.
Jn 7.40
E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: „Valóban ez a Próféta!”
Jn 7.41
Mások meg: „Ő a Messiás!” De voltak, akik így vélekedtek: „Hát jöhet a Messiás Galileából?
Jn 7.42
Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie.”
Jn 7.43
Így szakadás támadt miatta a nép közt.
Jn 7.44
Némelyek már el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet.
Jn 7.45
A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdőre vonták őket: „Miért nem hoztátok magatokkal?”
Jn 7.46
A szolgák mentegetőztek: „Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél.”
Jn 7.47
Erre a farizeusok megkérdezték tőlük: „Csak nem vezetett titeket is félre?
Jn 7.48
Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül?
Jn 7.49
Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből.”
Jn 7.50
Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste (Jézust), azt mondta nekik:
Jn 7.51
„Elítél törvényünk valakit is anélkül, hogy először meghallgatták s meggyőződtek volna róla, hogy mit tett?”
Jn 7.52
De azt mondták neki: „Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta.”
Jn 7.53
Ezután mindnyájan hazamentek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages