Kiv 35

Teljes szövegű keresés

Kiv 35
Kiv 35.1
Mózes összegyűjtötte Izrael fiainak egész közösségét, és így szólt hozzájuk: „Az Úr meghagyta, hogy ezt tegyük:
Kiv 35.2
hat napon át dolgozhatunk, a hetedik nap azonban legyen szent, legyen ünnepnap, a teljes nyugalom napja, legyen az Úrnak szentelve. Aki ezen a napon dolgozik, halállal kell büntetni.
Kiv 35.3
Szombaton nem gyújthattok tüzet lakástokban.”
Kiv 35.4
Mózes még így beszélt Izrael közösségéhez: „Az Úr ezt parancsolja:
Kiv 35.5
Ajánljatok fel javaitokból az Úrnak. Akit ösztönöz a szíve, ilyen adományokat hozzon: aranyat, ezüstöt, bronzot,
Kiv 35.6
vörös és kék bíbort, karmazsint, finom vásznat, kecskeszőrt,
Kiv 35.7
vörösre festett báránybőrt, finomított bőrt, akácfát,
Kiv 35.8
olajat a mécsesekbe, illatszert a kenethez és az illatáldozathoz,
Kiv 35.9
karneol és más drágakövet az efodhoz és a melltáskához.
Kiv 35.10
Azután jöjjenek a mesteremberek mind, és készítsék el mindazt, amit az Úr parancsolt:
Kiv 35.11
a hajlékot a sátorral és tetőzetével, kapuival, deszkáival, tolórúdjaival, oszlopaival és talapzataival;
Kiv 35.12
a ládát rúdjaival, a kiengesztelés tábláját, a belső függönyt,
Kiv 35.13
az asztalt, hordozórúdjait és minden kellékét, valamint a kitett kenyereket,
Kiv 35.14
a világító mécstartót minden felszerelésével és mécseseivel, a mécsesekbe való olajat;
Kiv 35.15
az illatoltárt hordozórúdjaival, a kenetet és az illatszert, a hajlék bejáratának függönyét,
Kiv 35.16
az égőáldozat oltárát a bronzráccsal, hordozórúdjait és minden felszerelését, a medencét és talapzatát,
Kiv 35.17
az udvar függönyeit, az oszlopokat talapzatukkal együtt, az előudvar kapujának függönyét,
Kiv 35.18
a hajlék cövekeit és az előudvar cövekeit a hozzájuk tartozó kötelekkel;
Kiv 35.19
a díszruhákat a szentélyben való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron pap számára, és azokat a ruhákat, amelyeket fiai használnak a papi szolgálathoz.”
Kiv 35.20
Akkor Izrael fiainak egész közössége hazament Mózestől.
Kiv 35.21
Azután visszajöttek mindazok, akiket a szívük erre indított, s áldozatos lélekkel hozták adományaikat az Úrnak a találkozás sátorának elkészítéséhez, a benne végbemenő szolgálathoz és a szent ruhákhoz.
Kiv 35.22
Jöttek a férfiak és nők, mind, akiket a szívük erre indított, s hoztak karpereceket, fülbevalókat, gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle arany ékszert, mindenki úgy, ahogy arany fogadalmi ajándékot ígért az Úrnak.
Kiv 35.23
Akinek vörös vagy kék bíbora, karmazsinja, finom vászna, kecskeszőre, vörösre festett báránybőre volt, azt is elhozta.
Kiv 35.24
Mások ezüst és bronz fogadalmi ajándékot hoztak az Úrnak, ismét mások, akiknek akácfájuk volt, azt hozták oda.
Kiv 35.25
A hozzáértő asszonyok szőttek, és azt hozták el, amit szőttek: vörös és kék bíbort, karmazsint és finom lenvásznat.
Kiv 35.26
Más asszonyok, akiket ügyességük arra képesített, kecskeszőrt fontak.
Kiv 35.27
Az elöljárók karneolt és más drágaköveket hoztak az efod és a melltáska kirakásához,
Kiv 35.28
továbbá fűszereket és olajat a mécsesekbe, a kenethez és az illatáldozathoz.
Kiv 35.29
Minden férfi és nő, akit a szíve arra indított, hogy segítsen megvalósítani, amit az Úr Mózes által parancsolt, hozzájárult valamivel. Izrael fiai úgy adták ezt, mint önkéntes adományt az Úrnak.
Kiv 35.30
Mózes így szólt Izrael fiaihoz: „Nézzétek, az Úr név szerint kiválasztotta Becaleelt, Uri fiát, Hur unokáját Júda törzséből,
Kiv 35.31
eltöltötte Isten lelkével, hozzáértéssel, okossággal, tudással és minden munkára alkalmas ügyességgel,
Kiv 35.32
hogy kidolgozza a terveket, megmunkálja az aranyat, az ezüstöt, a bronzot,
Kiv 35.33
hogy köveket véssen és formáljon, fát faragjon, vagyis minden munkát elvégezzen.
Kiv 35.34
Arra is adott neki képességet, hogy másokat is megtanítson ezekre, éppúgy a Dán törzséből való Oholiábnak is.
Kiv 35.35
Eltöltötte őket érzékkel, amely képesíti őket, hogy elvégezzenek minden díszítő, szövő és hímző munkát kék és vörös bíborral, karmazsinnal, finom lenvászonnal, vagy amely szükséges az egyszerű takácsmunkához. Ők tehát mindenféle munkát el tudnak végezni és előre el tudnak tervezni.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages