1Kor 12

Teljes szövegű keresés

1Kor 12
1Kor 12.1
Nem akarom, testvérek, hogy a lelki adományokat illetően tudatlanok maradjatok.
1Kor 12.2
Emlékeztek, hogy amikor még pogányok voltatok, hogyan hajszoltak benneteket ellenkezést nem tűrve a néma bálványok elé.
1Kor 12.3
Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: „Átkozott legyen Jézus.” De azt sem mondhatja senki: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által.
1Kor 12.4
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz.
1Kor 12.5
A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.
1Kor 12.6
Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.
1Kor 12.7
A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
1Kor 12.8
Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől,
1Kor 12.9
a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben.
1Kor 12.10
Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul.
1Kor 12.11
Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.
1Kor 12.12
A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is.
1Kor 12.13
Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
1Kor 12.14
Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
1Kor 12.15
Ha a láb azt mondaná is: „Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik.
1Kor 12.16
Ha pedig a fül azt mondaná: „Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik.
1Kor 12.17
Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás?
1Kor 12.18
Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint.
1Kor 12.19
Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test?
1Kor 12.20
Így azonban sok a tag, de a test csak egy.
1Kor 12.21
A szem nem mondhatja a kéznek: „Nincs rád szükségem” vagy a fej a lábnak: „Nincs rád szükségem.”
1Kor 12.22
Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek.
1Kor 12.23
Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek,
1Kor 12.24
a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben,
1Kor 12.25
hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással.
1Kor 12.26
Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele.
1Kor 12.27
Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.
1Kor 12.28
Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyítóerőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.
1Kor 12.29
Vajon mind apostolok? Mind próféták? Mind tanítók? Valamennyien rendelkeznek csodatevő hatalommal
1Kor 12.30
és gyógyítóerővel? Mindnyájan értelmezik a beszédeket?
1Kor 12.31
Törekedjetek azonban az értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages