2Kor 11

Teljes szövegű keresés

2Kor 11
2Kor 11.1
Bárcsak eltűrnétek részemről egy kis balgaságot!
2Kor 11.2
De hiszen meg is teszitek. Én Isten féltékenységével féltelek titeket. Mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek el Krisztushoz.
2Kor 11.3
Félek azonban, hogy a kígyó, amint álnokul rászedte Évát, a ti elméteket is megzavarja, és akkor vége Krisztushoz való őszinte ragaszkodásotoknak.
2Kor 11.4
Ha ugyanis valaki jönne és más Jézust hirdetne, mint akit mi hirdettünk, vagy más lelket kapnátok, mint amit elnyertetek, vagy más evangéliumot, mint amit elfogadtatok, szívesen vennétek.
2Kor 11.5
Pedig gondolom, semmivel sem vagyok kisebb a „fő-fő apostoloknál”.
2Kor 11.6
Mert ha az ékesszóláshoz nem értek is, a tudásom megvan. Ezt különben minden tekintetben igazoltuk is előttetek.
2Kor 11.7
Vagy talán hibát követtem el, amikor magamat megaláztam, hogy titeket felmagasztaljalak, és ingyen hirdettem köztetek az Isten evangéliumát?
2Kor 11.8
Más egyházakat fosztottam ki, amikor tőlük támogatást fogadtam el, csak hogy nektek szolgálhassak.
2Kor 11.9
Amikor meg köztetek tartózkodtam, nem voltam senkinek terhére, akkor sem, ha szükséget szenvedtem. Ha valamiben hiányt szenvedtem, a Macedóniából jövő testvérek segítettek ki a bajból. Mindenképpen ügyeltem rá, hogy ne legyek terhetekre, s a jövőben is ügyelek.
2Kor 11.10
Krisztus igazságára mondom: ezt a dicsőséget Achája tájain sem vehetik el tőlem.
2Kor 11.11
Vajon miért? Talán mert nem szeretlek titeket? Isten a tudója!
2Kor 11.12
De amit eddig tettem, ezután is megteszem, nehogy alkalmat adjak azoknak, akik keresik a módot, hogy dicsekvésükkel hozzánk hasonlónak tűnjenek fel.
2Kor 11.13
Az ilyenek álapostolok, álnok munkások, akik csak a látszatát keltik annak, hogy Krisztus apostolai.
2Kor 11.14
S ez nem csoda, hiszen a sátán is a világosság angyalának tetteti magát.
2Kor 11.15
Nem nagy dolog tehát, ha a szolgái is az igazság szolgáinak akarnak látszani. Végük méltó lesz tetteikhez.
2Kor 11.16
Megismétlem: Ne tartson senki balgának! De ha mégis, akkor fogadjatok el úgy, mint a balgát, hogy egy kissé én is dicsekedhessem.
2Kor 11.17
Amit most mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mert dicsekvésre szántam el magam, mintegy balgaságomban.
2Kor 11.18
Olyan sokan dicsekszenek a test szerint, tehát én is dicsekszem.
2Kor 11.19
Hiszen ti, okos emberek, engeditek, hogy a balgák megnyerjenek benneteket.
2Kor 11.20
Eltűritek, ha valaki szolgává alacsonyít benneteket, ha kifoszt, ha kihasznál, ha fölétek kerekedik, ha arcul üt.
2Kor 11.21
Szégyenkezve vallom meg, hogy ilyesmire mi nem vállalkoztunk. De ha valaki dicsekedni mer - balgaként mondom -, merek én is.
2Kor 11.22
Zsidók ők? Én is. Izrael fiai? Én is. Ábrahám leszármazottai? Én is.
2Kor 11.23
Krisztus szolgái? Balgaság mondani, de mondom: én még inkább. Hiszen többet fáradtam, többször voltam börtönben. Módfelett sok verésben volt részem, sokszor forogtam halálveszélyben.
2Kor 11.24
A zsidóktól öt ízben kaptam egy híján negyvenet,
2Kor 11.25
háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap és egy éjjel a nyílt tengeren hányódtam.
2Kor 11.26
Sokszor voltam vándorúton. Veszélyben forogtam folyóvizeken, veszélyben rablók miatt; veszélyben népem körében, veszélyben a pogányok között; veszélyben a városokban, veszélyben a pusztaságban veszélyben a tengeren, veszélyben az áltestvérek közt.
2Kor 11.27
Fáradtam és gyötrődtem, sokat virrasztottam, éheztem és szomjaztam, sőt koplaltam, fagyoskodtam és nem volt mit fölvennem.
2Kor 11.28
Nem tekintve az egyebeket, naponként a zaklatásokat, az összes egyház rám nehezedő gondját.
2Kor 11.29
Ki gyönge, hogy én ne volnék gyönge? Ki botránkozik meg, hogy én ne égnék?
2Kor 11.30
Ha dicsekednem kell, gyöngeségeimmel dicsekszem.
2Kor 11.31
Isten, Urunk Jézus Atyja, aki mindenkor áldott, tudja, hogy nem hazudom.
2Kor 11.32
Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjon,
2Kor 11.33
s egy ablakból kosárban bocsátottak le a falon, így menekültem ki a kezéből.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages